Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысы

 

 

Ғылыми бағыттар

 

    

          Гуманитарлық-әлеуметтік факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамы белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. ПОҚ түрлі конференцияларға,

семинарларға, халықаралық жобаларға қатысады, монографиялар, оқулықтар шығарады. Факультеттің ПОҚ жылына 200-ден астам ғылыми конференциялар

жинақтарында, ғылыми журналдарда, соның ішінде нөлдік емес импакт-факторы бар (Web of Knowledge,Thomson Reuters, Springer, Scopus), сондай-ақ ҚР

БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда мақалалар жариялайды.

          Мысалы, философия кафедрасы «Қазақстандық қоғам дамуының әлеуметтік-философиялық мәселелерін», тілдер және әдебиет теориясы кафедрасы –

«Орыс және қазақ тіл білімінде Әлемнің тілдік картинасы», практикалық лингвистика кафедрасы – «Оқытудың деңгейлік технологиясы бойынша коммуникативтік

құзыреттілікті қалыптастыру», журналистика кафедрасы – «Қазіргі журналистиканың өзекті мәселелері және PR».

          ПОҚ ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижесі университет рейтингісінде жоғары балл, сонымен қатар әр түрлі марапаттар, дипломдар, алғыс хаттар болып табылады.

 

   

    

 

 

 

 

                            

     Ахметова Б.З., 2018г. Компания Elsevier наградила                     Досова А.Т. награждена грамотой за Лучшую монографию

       лучших учёных страны по версии Scopus.                                                         (Ассоциация вузов РК), 2016г

                                                               

  

 Халықаралық ынтымақтастық

 

         

          Халықаралық ынтымақтастық факультет қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Факультет кафедралары алыс және жақын шетелдердің түрлі жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста, түрлі халықаралық бағдарламаларға қатысады.

 

 Ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылған ЖОО

  

 


PDF