Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Студенттер мен магистранттардың зерттеу жұмысы

       Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына (СҒЗЖ/СҒЗЖ/СҒЗЖ) қатысуы болашақ мамандарды даярлаудың міндетті элементі болып табылады.

           СҒЗЖ/СҒЗЖ/СҒЗЖ міндеттері:

  • білім алушыларда ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту;
  • оқушылардың шығармашылық қызметін жандандыру;
  • ғылыми жұмыс бойынша жетекшімен және әріптестермен ұзақ мерзімді іскерлік байланыс кезінде ұжымдарда қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту.

       Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін факультетте білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының әртүрлі нысандары қолданылады:

 

  • Негізгі ғылыми бағыттар шеңберінде курстық және бітіру біліктілік жұмыстарын орындау. Кафедралармен дипломдық және магистрлік жұмыстардың тақырыптары әзірленеді, ол жыл сайын жаңартылып отырады. Студенттердің барлық ғылыми жұмыстары ҚМУ «Рефераттарды, курстық және дипломдық жұмыстар мен жобаларды орындауға, ресімдеуге және қорғауға қойылатын талаптар» және «Магистрлік диссертацияның мазмұнына, ресімделуіне және қорғалуына қойылатын талаптар" әдістемелік нұсқаулықтарына сәйкес рәсімделеді».

 

  • Мамандандырылған ғылыми студенттік зерттеу топтарында (үйірмелерде) жекелеген ғылыми мәселелерді тереңдете зерттеу және студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау. Факультеттің барлық кафедраларында 120-дан астам студент қатысатын ғылыми студенттік үйірмелер бар.

 

 

 

 

 

 

 

        Студенттердің сапалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының көрсеткіші аймақтық, республикалық және халықаралық деңгейдегі әр түрлі конкурстар мен конференцияларда жүлделі орындар болып табылады.:

 

  1. Назарук Татьяна, 3 орын, журналистика, «XXI ғасырдың коммуникациялық көшбасшысы» III Халықаралық ғылыми-білім форумы, «Біздің оқиғалар» номинациясы, ООрМУ, Челябинск, 2018
  2. Кабдыбекова Гүлнұр, 2 орын, журналист, VIII Республикалық «Жас ғалым» студенттер мен оқушылардың ғылыми жұмыстары байқауы, Астана, 2018
  3. Нугманова Дина, 3 орын, «Қазіргі әлемдегі Медиа. Жас зерттеушілер», СПбГУ, 2019
  4. Толепова Айгерим – 2 орыс блогерлері арасындағы Тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан менің үлесім
  5. Карина Айбибиби, журналистика, XXI халықаралық ғылыми-зерттеу «Үздік ғылыми мақала 2018» сайысының «Филология ғылымдары» секциясында 1 дәрежелі диплом.

Шмит В., психология, «Патриотизм тұлғаның адамгершілік негізі ретінде» атты жас зерттеушілердің халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында 1 орын. Қостанай, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2018

Шинкоренко А. Психология, «Қазіргі ғылымның болашағы жастар көзімен: дамудың өндірістік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-адамгершілік аспектілері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар секциясында 2 орын, Қостанай, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2018 .

 

 

 

 

 

Каскырбай Койшыманов (2 курс), Жансая Кужахметова (4 курс),

Нурканат Букабаев (4 курс), Ализа Курмангазиева (2 курс),

Нуржан Садырбаев (2 курс)–

студенты специальности 5В050400-Журналистика,

победители ІІ-тура Республиканской предметной олимпиады

среди студентов высших учебных заведений РК.,

г.Алматы, Каз.НУ им. Аль-Фараби, 29 марта 2013 г.)

 

 Студенты факультета ежегодно принимают участие в разработке студенческих бизнес-проектов.

 

 

Научно-исследовательская работа студентов и магистрантов на факультете является действенным средством повышения качества подготовки специалистов. С каждым годом на факультете растет активность обучающихся в научно-исследовательской работе, расширяется спектр мероприятий, растет эффективность НИРС и НИРМ.


PDF