Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

 

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

Код

Мамандықтың атауы

Бітіруші кафедра

БАКАЛАВРИАТ

5В050400

Журналистика

журналистика және коммуникациялық менеджмент

5В050300

Психология

психология және педагогика

5В020500

Филология: қазақ тілі

тіл және әдебиет теориясы

5В020700

Аударма ісі

шетел филологиясы

5В021000

Шетел филологиясы

шетел филологиясы

МАГИСТРАТУРА

6М050400

Журналистика

журналистика және коммуникациялық менеджмент

6М020500

Филология: қазақ тілі

Филология: орыс тілі

тіл және әдебиет теориясы

6М021000

Шетел филологиясы

шетел филологиясы

6М020700

Аударма ісі

шетел филологиясы

6M010300

Педагогика және психология

психология және педагогика

ДОКТОРАНТУРА

6D020500

Филология: қазақ тілі

Филология: орыс тілі

тіл және әдебиет теориясы

6D050400

Журналистика

журналистика және коммуникациялық менеджмент

6D021000

Шетел филологиясы

шетел филологиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыс берушілердің тілектерін және еңбек нарығын талдауды ескере отырып, мамандықтар бойынша мынадай білім беру бағдарламалары әзірленіп, іске асырылуда:

- бакалавриат

- магистратура

- докторантура

 

 

Бакалавриатта оқу күндізгі және сырттай, мемлекеттік білім беру грантының негізінде және ақылы негізде жүргізіледі.

Магистратурада оқу тек күндізгі оқу нысаны бойынша, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде және ақылы негізде жүзеге асырылады. Магистратурада ғылыми, педагогикалық және басқару кадрларын даярлау 2 жыл оқу мерзімімен ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша және 1 жыл оқу мерзімімен бейіндік бағыт бойынша жүзеге асырылады.

 

Докторантурада оқу тек күндізгі оқу нысаны бойынша, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде және 3 жыл оқу мерзімімен ақылы негізде жүзеге асырылады.

 


PDF