Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Негізгі кеңселер

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті Солтүстік Қазақстанның тек  жетекші оқу орны ғана емес, сонымен қатар аймақтың ғылыми және мәдени орталығы болып табылады. Университет оқытудың жаңа технологияларын енгізіп және ғылыми зерттеу базасын кеңейте отырып, білім беру қызметтерінің жоғары сапасы мен кең ауқымын қамтиды.

Осы мәселелерді жүзеге асыруда біршама рөл жоғары оқу орны қызметінің негізгі үрдістері – оқу-тәрбиелік, ғылыми жұмыстарын ұйымдастырушы және үйлестіруші университеттің құрылымдық бөлімшелеріне бөлінеді.

  • Бұлар академиялық мәселелер жөніндегі департаменті (оған кіретіндер тіркеу бөлімі, қашықтықтан білім беру технологиялары бөлімі, кәсіптік бағдарлау және тестілеу бөлімі, ақпараттық-техникалық бөлім), 
  • оқу-әдістемелік басқармасы (оған кіретіндер мансап пен жұмысқа орналастыру орталығы, көптілділік орталығы),
  • тәрбие жұмысы жөніндегі басқармасы (оған кіретіндер «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі, жастар ісі жөніндегі комитеті),  
  • ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасы (оған кіретіндер «3і» журналы, халықаралық байланыстар бөлімі),
  • сыртқы және ішкі бағалау бөлімі,
  • «Парасат» цифрлық хаб. 

 

Бұл құрылымдық бөлімшелерді білікті мамандар – ғылым кандидаттары, доценттер басқарады. Департамент және басқармалардың құрылымында тиісті бөлімдер мен орталықтар жұмыс жасайды. 

 

Академиялық мәселер жөніндегі департаменті 

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 310 каб.

Телефон: +7(7142) 39-06-20

E-mail: upr_plan_org_up@ksu.edu.kz


Тіркеу бөлімі 

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 130 каб.

Телефон: +7(7142) 39-06-14

E-mail: o_reg1@ksu.edu.kz


Қашықтықтан білім беру технологиялары бөлімі  

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, 1б ғимарат, 301 каб.

Телефон: +7 (7142) 51-16-44

E-mail: cdo@ksu.edu.kz


Кәсіптік бағдарлау және тестілеу бөлімі

 

 

Пошталық мекенжай: 110005, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Абай даңғ., 28, 2 ғимарат, 101 каб.

Телефон: +7(7142) 55-81-00

E-mail: kgu_centr_prof_trud@mail.ru


 

Оқу-әдістемелік басқармасы  

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 106 каб.

Телефон: +7(7142) 51-11-30

E-mail: umo10@mail.ru


Мансап және жұмысқа орналастыру орталығы  

 

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 331 каб.

Телефон: +7 (7142) 39-06-24

E-mail: c_career_empl@ksu.edu.kz

 


 

Тәрбие жұмысы басқармасы  

  

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 318 каб.

Телефон: +7(7142) 39-06-11

E-mail: pr_vr_os@ksu.edu.kz


«Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі  

  

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 330 каб.

Телефон: +7(7142) 51-11-45

E-mail: upr_str_raz@ksu.edu.kz


Жастар ісі жөніндегі комитеті  

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, 1б ғимарат, 316 каб.

Телефон: +7 (7142) 51-11-20

E-mail: c_razv_mol_inic@ksu.edu.kz


 

Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасы 

  

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 305 каб.

Телефон: +7(7142) 51-16-64

E-mail: o_nauk_po@ksu.edu.kz


Редакция журнала «3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация» 

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 307 каб.

Телефон: +7(7142) 39-01-88

E-mail: 3i_ksu@mail.ru


Халықаралық байланыстар бөлімі  

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 304 каб.

Телефон: +7 (7142) 39-06-22

E-mail: ksuintrel@gmail.com

 


Сыртқы және ішкі бағалау бөлімі  

 

 

Пошталық мекенжай: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Байтұрсынов көш.,47, бас ғимарат, 331 каб.

Телефон: +7(7142) 51-11-45

E-mail: ruk_apparat@ksu.edu.kz


«Парасат» цифрлық хаб  

 

 

Пошталық мекенжай: 110005, Қазақстан Республикасы, Қостанай қ., Абай даңғ., 28, 4 ғимарат, 114 каб.

Телефон: +7(7142) 55-81-05

E-mail: sh_hub@ksu.edu.kz


PDF