Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

ҒК «Білім орталығы» қызметтер

Қызмет түрі.

Орындаушылар.

Оқу залдарында бөгде оқырмандарға қызмет көрсету

Оқу залдары.

ӘОЖ, ҒТАМР  бойынша ғылыми мақалаларды жүйелеу.

Ғылыми библиографиялық бөлім.

ББК бойынша басылымдарды жүйелеу

Әдебиеттерді толықтыру,ғылыми және технткалық өңдеу бөлімі

Әдебиеттің библиографиялық тізімін жасау

Ғылыми- библиогрфиялық бөлім

Әдебиеттер библиографиялық редакциялау

Ғылыми- библиогрфиялық бөлім

Библиографиялық анықтамаларды орындау.

Ғылыми- библиогрфиялық бөлім

Кітапхананың анықтамалық іздеу аппаратында іздеу мәселелері бойынша кеңес беру.

Ғылыми- библиогрфиялық бөлім, оқу залдары, абонементтер.

Әдебиет көрмелерін рәсімдеу.

Ғылыми- библиогрфиялық бөлім, оқу залдары, абонементтер.

Электрондық катологқа кіру.

 ҒК «Білім орталығы» барлық бөлімдері»

Электрондық кітапханаға қол жеткізу.

Кітапхана үрдістерін автоматтандыру бөлімі

Интернет ресурстарына қол жеткізу.

ҒК «Білім орталығы» Интернет залы, университет корпустары бойынша оқу залдары:

Құжаттарды сканерлеу.

ҒК «Білім орталығы» Интернет залы, университет корпустары бойынша оқу залдары:


PDF