Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары

Құрметті талапкер!

 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 34 жоғары білім мамандықтары бойынша оқытуды жүргізеді. Оқу үрдісі кредит технологиясы бойынша жүргізіледі. Бұл студенттерге өз бетімен оқу пәндерін таңдап жоспарлауға мүмкіндік береді. Университет студенттер үшін әр мамандық бойынша білім беру бағдарламаларын ұсынады.

 

«Білім беру бағдарламасы» дегеніміз не? Бұл - пәндер тізімдемесі мен оларды игеру реті, студенттерге таңдаған мамандық бойынша белгілі бір қызмет аясында қолдану үшін нақты кәсіби дағдылары  мен біліктілік тізімі. ЖОО бітірген түлек сұранысқа ие болу үшін білім беру бағдарламасын еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің талабын талдау негізінде құрастырамыз.

 

Төменде универститеттің барлық мамандықтары мен білім беру бағдарламалары берілген. Оларды оқып, өз кәсіби қызмет бағытыңды таңда! Білім беру бағдарламалары жөнінде факультет беттерінен толығырақ оқи аласыз.

 

 

Код

Мамандық атауы

Білім беру бағдарламасы

Гуманитарлық ғылымдар мен құқық

5В020300

Тарих

 • Тарих және этноконфессионалдық қатынастар
 • Мұрағат ісі және құжаттану

5В020500

Филология (қазақ)

 • Аударма ісі
 • Мәдениаралық қарым-қатынас

5В020500

Филология (орыс)

 • Аударма ісі
 • Мәдениаралық қарым-қатынас

5В020700

Аударма ісі

 • Кәсіби коммуникация саласындағы аударма
 • Мәдениаралық қарым-қатынас және лингвистика

5В021000

Шетел филологиясы

 • Қолданбалы лингвистика және мәдениаралық коммуникация 
 • БАҚ редакциясындағы қызмет 

5В030100

Юриспруденция

 • Қылмыстық-құқықтық қызмет
 • Кәсіпкерлікті заңмен қамтамасыз ету 
 • Азаматтық-құқықтық қызмет
 • Әкімшілік-құқықтық қызмет 

Әлеуметтік ғылымдар 

5В050300

Психология

 • Кәсіпорындағы психология
 • Білім жүйесіндегі  психология 

5В050400

Журналистика

 • Қоғаммен байланыс
 • Қазіргі бұқаралық ақпараттар

5В050500

Аймақтану

 • Аймақтық-әкімшілік басқару
 • Сараптама кеңес беру қызметі

Экономика және бизнес

5В050600

Экономика

 • Агроөнеркәсіп кешен экономикасы
 • Өнеркәсіп экономикасы

5В050700

Менеджмент

 • Коммерциялық менеджмент
 • Агроөнеркәсіптік менеджмент

5В050800

Есеп және аудит

 • Коммерциялық өндірістік сектордағы есеп
 • Агроөндірістік секторындағы есеп
 • Бюджетті кәсіпорындарындағы есеп

5В050900

Қаржы

 • Банк ісі
 • Қаржылық менеджмент

5В051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

 • Мемлекеттік басқару
 • Жергілікті басқару

5В051100

Маркетинг

 • Коммерциялық маркетинг
 • Агроөнеркәсіптік маркетинг

Жаратылыстану ғылымдар

5В060100

Математика

 • Сақтандыру және актуарлық математика
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу

5В060200

Информатика

 • Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар
 • Компьютерлік графика және Web-дизайн

5В060400

Физика
 • Радиофизика және электроника
 • Қолданбалы физика

5В060700

Биология

 • Ландшафтты дизайн
 • Ормантану

5В060800

Экология

 • Биоэкология
 • Геоэкология

Техникалық ғылымдар мен технологиялар

5В070100

Биотехнология

 • Мал шаруашылығындағы биотехнология
 • Азық-түлік өнімдерінің биотехнологиясы

5В070300

Ақпараттық жүйелер

 • Процестер мен жүйелерді компьютерлік модельдеу.
 • Ақпараттық жүйелер менеджменті.
 • Телекоммуникацияда, байланыс жүйелерінде және басқарудағы ақпараттық жүйелер

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

 • Робототехника
 • Графикалық дизайн

5В071300

Көлік, көлік техникасы және технологиялар

 • Автомобильдерді техникалық пайдалану
 • Автосервис және фирмалық қызмет көрсету

5В071800

Электроэнергетика

 •  Электр қондырғыларын пайдалану
 •  Релелік қорғаныс, электрқондырғыларды монтаждау, жөндеу және қызмет көрсету 

5В072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

 • Ауылшаруашылық машина жасау
 • Металлдарды өндеу

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

 • Арнайы бағыттағы және қоғамдық тамақтану өнімдерінің технологиясы
 • Консерві және тағам концентраттары технологиялары

5В072800

Өңдеу өндірісінің технологиясы  (сала бойынша)

 • Астықты қабылдау және сақтау технологиясы
 • Нан, макарон және кондитер бұйымдарының технологиясы   

5В073200

Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

 • Астық кешеніндегі стандарттау және сертификаттау
 • Өңдеу кешеніндегі стандарттау және сертификаттау

Ауылшаруашылық ғылымдар 

5В080100

Агрономия

 • Танап шаруашылығы
 • Мал азығын өндіру

5В080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

 • Мал шаруашылығы өнімдерін қайта өндеу негізімен өндіру технологиясы
 • Мал шаруашылығындағы селекция және биотехнология 

5В080600

Аграрлық техника және технология

 • Өндірістік-технологиялық қызметі
 • Сервистік-пайдалану қызметі

Ветеринария

5B120100

Ветеринарлық медицина

 • Емдеу ісі
 • Кинология және фелинология

5B120200

Ветеринарлық санитария

 • Азықтық қауіпсіздігі
 • Ветеринариялық-санитариялық мониторинг

 


PDF