Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Жалпы ережелер

 

Білім алушылардың оқытудың күндізгі нысанында ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін білім беру ұйымының басшысы жазғы және қысқы демалыс кезеңінде бес күн ішінде қарайды. Білім алушылардың оқытудың сырттай нысандарына ауыстыру және қайта қабылдау туралы өтініштерін білім беру ұйымының басшысы кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бір ай бұрын қарайды. Білім алушыларды бір білім беру ұйымынан екіншісіне, бір нысаннан екіншісіне, бір мамандықтан екіншісіне ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

 

Ауысудың немесе оқуға қайта қабылданудың міндетті шарты бірінші академиялық кезеңнің оқу жұмыс жоспарының барлық талаптарын орындау, 15 кредиттен кем болмау. Ауысу немесе оқуға қайта қабылдану сол курсқа жүзеге асырылады, егер оқу жоспарындағы айырмашылық, бакалавриат үшін, міндетті компонентті бес оқу пәнінен аспайды.

 

Біздің университетімізге ауысу немесе оқуға қайта қабылдану үшін тіркеу бөліміне келініз, келесі мекен жайлар бойынша:

 • заң, гуманитарлық-әлеуметтік және ақпараттық технологиялар факультетер үшін Байтұрсынов көшесі, 47 бас корпус, 130 кабинет;
 • инженерлік-техникалық, экономикалық, аграрлық-биологиялық және ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультетер үшін Абай даңғылы, 28 корпус №2, 105 кабинет.

 

Сол жағдайдаларда келесі құжаттар керек ауысу кезінде және оқуға қайта қабылдану кезінде.

 

Білім алушының бір білім беру ұйымынан екіншісіне ауысу рәсім тәртібі.

 

Білім алушының оқуға қайта қабылдану рәсімі осында жазылған.  

 


 

Оқуға қайта қабылдану құжаттары

 

 • академиялық анықтама(түпнұсқа);
 • жеке куәліктің көшірмесі;
 • РНН көшірмесі.

 

 

Ауысу кезінде қажетті құжатар

 

 • алдығы оқыған ұйымының басшысына ауысу туралы жазылған өтініштін көшірмесі;
 • транскрипт (түпнұсқа);
 • ұлттық бірыңғай тестеу немесе кешенді тестеу серитификаттың көшірмесі;
 • білім беру грантын иеленуші туралы куәліктін көшірмесі (егер сол болып саналсаныз);
 • жеке куәліктің көшірмесі;
 • РНН көшірмесі.

 

 

Басқа жоғары оқу орынына ауысу туралы рәсім 

 

Егер сіз бір оқу орынынан екіншіге ауысатын болсаныз, онда оқып жатқан ұйымының басшысына өтініш жазу керек. Өтініш бойынша келсім алып ауысатын ұйымының басшысына өтініш жазу керек және өтінішке келесі құжаттарды берініз: транскрипт; ұлттық бірыңғай тестеу немесе кешенді тестеу серитификаттың көшірмесін; білім беру грантын иеленуші туралы куәліктін көшірмесін (егер сол болып саналсаныз); жеке куәліктің және РНН көшірмелерін; алдығы оқыған ұйымының басшысына ауысу туралы жазылған өтініштін көшірмесін (ұйым басшысының қолымен және мөрмен).

 

Факультет деканы оқу жоспар бойынша пәндер айырмашылығын аныктап, сізді қай курсқа ауысатының шешеді. Эдвайзер Сізге жеке оқу жоспар жасайды. Сонан сон сіздің ауысу туралы бұйрық шығарлады және Сіз оқыған ұйымға жеке іс қағаздарын жіберуді өтініш жиберледі. Ұйымының басшысы сол өтінішті алған сон оқудан шығару туралы бұрық шығарады, мындай жазумен «(жоғары оқу орнын аталуы) ауысуна байланысты оқудан шығарылсын».

 

 

  Білім алушының оқуға қайта қабылдану рәсімі

 

Оқуға қайта қабылдану үшін ұйымының басшысына өтініш жазу керек және академиялық анықтаманың түпнұсқасын, жеке куәліктің және РНН көшірмелерін қоса тапсырып.

 

Факультет деканы оқу жоспар бойынша пәндер айырмашылығын аныктап, сізді қай курсқа оқуға қабылдауды шешеді. Эдвайзер Сізге жеке оқу жоспар жасайды. Сонан сон сіздің оқуға қайта қабылдану туралы бұйрық шығарлады.


PDF