Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Дуалдық оқыту жүйесі мен әлеуметтік серіктестіктер арасындағы келісімшарттың тізімі

Дуальдық оқыту –  бұл кадрлерді дайындау формасы, жұмыс орнын ұсына отырып білім алу мекемесімен қатар кәсіпорнындатәжрибе арқылы  біліктілікті қалыптастыру.

         

Дуальдық оқытудын артықшылығы:

 

1. Жұмысберушінің талаптарына сай болғандықтан, түлектерді жоғары пайызда жұмыспен қамтиды. Білім беру, өндірістін сұранысына барынша жақын.

2. Білім алу жоғарғы мотивацияда өтеді. Студенттер өндірісте өтетін сабақтарда және кәсіби практикаларда қазыға, белсенді оқиды.

3. «Практикадан теорияға» принциппен жұмыс атқарылады, студент мәтінмен емес, өндірістік мәселелермен жұмыс жасайды. Күрделі теориялық ақпарат, тәжрибе және кәсіби есептерді шығару арқылы меңгеріледі.

 4. Болашақ маманның дайындығын ЖОО оқытушысы ғана емес, жұмысберуші де бағалайды. Жұмысберуші, болашақ маманның дайындығын өндірістегі жұмысы арқылы бағалай алады.

 

Дуальдық оқыту мақсатын жүзеге асыру барысында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде келесі шаралар жасалды:

 

-      Қостанай облысы мен қаласында орналасқан ірі кәсіпорындарымен келісім шарттар жасалды (  университет 250 жуык практика базалары  және 140 астам кафедралардын филиалдарын ашуға келісім шарттар құрған);

- аймақтын және еңбек нарығының болашағына бағытталған модульдікті және құзреттілікті қалыптастыруды ескере отырып, білім беру бағдарламалары құрастырылды;

-    аймақтағы ірі кәсіпорындарында кәсіби практикалар мен практикалық-бағытталған сабақтар өткізілуде; 

-   өндіріс мамандарымен дәрістер оқытылуда;

-   түлектердің қорытынды квалификациялық жұмыстары орындалып, қорғауы кәсіпорындарында өткізіледі.

 

Барлық мамандықтар бойынша университетте практикалық-бағытталған оқыту жүйесі құрастырылды:

 

 

1-2 курстарда: өндіріске саяхат, оқу практикасы, студенттік отрядтарындағы жұмыс;

3 курста: өндірістік практика, мемлекеттік және жеке серіктестері, университеттін конструкторлық бюросы, лабораториялары, кәсіпорындардағы кафедра филиалдарында өткізілетін сабақтар арқылы кәсіби біліктілікті қалыптастыруы мен бекітілуі;

4 курста: практикалық-бағытталған сабақтар, дипломдық қорытынды жұмыстарды орындауы мен өндіріске еңгізу.

 

 

   

 

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ Қостанай облысындағы ірі кәсіпорындармен жасаған келісім шарттар тізімі  

 

Мамандық атауы

Кәсіпорындар

Аграрлық-биологиялық факультеті

1

5В080100 -Агрономия 

ЖШС «Соколовское Агро»

КШ «Терра»

ЖШС «Содружество-2»

ЖШС «Сулу»

ММ Филиал «Комплексный испытательный участок»

ЖШС «Костанайский НИИСХ»

КШ «Садовод»

ҰПП «Инвент плюс»

ҚОФ ММ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»  Комитета государственной инспекции в аргропромышленном комплексе МСХ РК

РМК  КФ «НПЦзем»

ММ  «Костанайская областная инспектура по сортоиспытанию с/х культур» МСХ РК

ЖШС «Ақ бидай Агро»

ЖШС «Карабалыкский СХОС»

ЖШС «Шеминовка»

ЖШС «Трояна»

ЖШС «им. К.Маркса»

МШС «Агро инновация»

2

5В072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы;

 

5В072800-Өңдеу өндірісінің технологиясы  (сала бойынша);

 

5В073200 -Стандарттау, сертификациялау  және метрология   (сала бойынша).

ЖШС «Иволга»

КФ РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

ЖШС «КостанайЗеленстрой»

АҚ «Мелькомбинат»

ЖШС «Азимут»

АҚ «Баян Сулу»

ЖШС  «Сулу»

ЖШС «Алтын-нан»

ЖШС «ДЕП»

ЖШС «Лидер – 2010»

КФ АҚ «НаЦЭкС

ЖШС «Спецтехмонтаж»

ЖШС «Мега мельпром»

ЖШС «КостанайТушпары»

КЦ «Янтарь»

ИП «Лим»

ЖШС «Агрофирма Диевская»

ЖШС

Ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті

3

5В080200 - Мал өнімдерін өңдеу технологиясы;

 

5В070100- Биотехнология

АҚ «Заря»

ЖШС «Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

ЖШС «Карасу-Ет»

ЖШС «ДЭП»

ЖШС «Север-Агро Н»

ЖШС «Аян-Озат»

ЖШС «Турар»

ЖШС «Костанайский пчелоцентр»

ЖШС «Казак Тулпары»

ЖШС «Нур Жайлау НС»

ЖШС «Костанайская фабрика валяной обуви»

ЖШС «Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства »

ЖШС «Корғау»

ЖШС «Колом – М»

ЖШС «Караман К»

ЖШС ОХ «Заречное»

4

 

5В120200 -Ветеринарлық санитарии;

5В120100 - Ветеринарлық  медицина.

ЖШС «Жас Канат-2006»

ЖШС «Турар»

Костанайский  областной филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория КВК и Н МСХ РК»

ММ «Костанайская областная территориальная инспекция КВК и Н МСХ РК»

ЖШС «Садчиковское»

ЖШС «Бройлерная птицефабрика Жас Канат»

ЖШС «Ақ құдық»

ЖШС «Балык зауыты»

ЖШС ОПХ « Заречное»

ЖШС «Коргау»

ЖШС «Колос МП»

«Каркын» агрофирмасы

ЖШС «Иволга холдинг»

ЖШС «Крымское»

Ақпараттық технологиялар факультеті

5

5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету;

 

ЖШС «Компьютерные автоматизированные системы»

АҚ «АгромашХолдинг»

ЖШС «СарыаркаАавтоПром»

ЖШС «Агротехмаш»

Центр эмпирических исследований ЖШС РГ «Костанай таны»

ЖК  «Esbol Studio Prodycsion»

ЖШС « IT Consalting»

ЖШС «IT Бизнес центр»

ЖШС «Арыстан холдинг»

ЖШС «ITL KZ»

ЖШС «Profi-Escort»

ЖШС «Фирма «Комтеко»

6

5В070300-  Ақпараттық жүйелер

ЖШС «Корпорация Альтаир»

ММ «Управление архивов и документации»

ЖШС «Агрофирма Владимировская»

ЖШС «Руслана и З»

ЖШС «Межрайгаз»

ЖШС «Костанай Тушпары»

АҚ филиалы «Национальная компания  КТЖ «Главный вычислительный центр ЛОИС-2»

РМП  филиалы «Информационно вычислительный центр  по статистике агентства РК»

ЖШС «Юлианна»

ЖШС  «ROYALRICHES»

ЖШС  «Фарт-Т-Эрра»

ЖШС  КФ Фора сервис

ЖШС  «ЭлСиТрэйд»

ЖШС  «Первый БИТ»

Инженерлық-техникалық факультеті

7

5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша);

5В071300-Көлік, көліктік техника және технологиялары

ЖШС «СарыАркаАвтоПром»

АҚ «Агромашхолдинг»

ЖШС «АгроТехмаш»

ЖШС «Автодом Костанай»

ЖШС  «Тобол Моторс» (ТОО «Тойота центр Костанай»)

ЖШС  АРN

ЖШС  «Каренин»

8

5В080600- Аграрлық техника және технология

КФ «КазНИИМЭСХ»

ЖШС  «Сервисный центр Ростсельмаш»

ЖШС  «СарыаркаАвтоПром»

АҚ «Агромашхолдинг»

ЖШС  «АгроТехмаш»

ЖШС «Eurasia Group Kazakstan» («Евразия Групп Казахстан»)

ЖШС «Лаура- К»

ЖШС   «Агний»

ЖШС  ИП «БОРУСАН МАКИНА КАЗАХСТАН»

ЖШС  «Ак Бидай-Агро»

ЖШМ «Межпродторг»

АОЗТ «Колос»

9

 

5В071800 - Электроэнергетика

ЖШС  «СарыаркаАвтоПром»

ЖШС  «АгроЭксперт»

ЖШС  «Костанай электромонтаж»

АҚ «Агромашхолдинг»

ЖШС  «АгроТехмаш»

Филиал  «Эл-Нур-Сервис»

ЖШС  «Межрегионэнерготранзит»

«Эл-Нур-Сервис» Филиалы

ЖШС  «APN»

ЖШС  «Polvset Kostanai»

КП АҚ «Казах Энерго экспертиза»

ЖШС  «Костанай талан»

 


PDF