Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Келесі курсқа көшіру. Көшу баллын есептеу.

 

Ректордың бұйрығы бойынша белгіленген деңгейде аударма баллды жинаған студенттер келесі курсқа ауыстырылады.

 

Студенттің оқу жылындағы қорытынды білім деңгейі кредиттер көбейтіндісі мен пән бойынша қорытынды бағалар қосындысының ағымдағы оқу мерзіміндегі кредиттер қосындысы қатынасына тең деп есептелетін GРА көшу баллы бойынша бағаланады.

 

 

 

 

Егер GPA саны белгіленген аударма балға сәйкес келсе, қанағатсыз бағаға қарамастан деканат студенттерді келесі курсқа аударуды деканат жасау керек. Бірінші курстан екінші курсқа GPA саны 1,33 кем болмауы керек, Екінші курстан үшінші курсқа-1,67; Үшінші курстан төртінші курсқа дейін және тағы басқа курстарға - 2 кем болмауы керек.

 

 

Семестрдің GРА-сын есептеу 


Пән

Кредит саны

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау


1

Саясаттану

2

С-

1, 67

60

Қанағаттанарлық

2

Информатика

3

В+

3,33

86

Жақсы

3

Химия

3

А-

3,67

92

Өте жақсы

4

Қазақ тілі

3

С

2,0

67

Қанағаттанарлық

5

Физика

2

В+

3,33

86

Жақсы

6

Математика

3

С-

1,67

63

Қанағаттанарлық

7

Биология

2

В-

2,67

77

Жақсы

 

Барлығы

18

 

 

 

 

 

 

Белгіленген көшіру баллын жинай алмаған студент оқу курсына қайта қалдырылады, сонымен қатар студент алдында құрастырылған жеке оқу жоспарымен не болмаса мерзім уақытында құрастырылатын жаңа жеке оқу жоспарын құрастырып оқуына құқылы. Мемлекеттік білім гранты негізінде оқитын студенттер оқу курсына қайта қалдырылғаннан кейін мемлекеттік гранттан айырылады да алдағы оқуын ақылы оқу негізінде жалғастырады.

 

Көшіру баллын жинаған және келесі оқу курсына көшірілген студенттердің академиялық берешектері бар болған жағдайда академиялық берешектері бар пәндерді қайта оқи отырып ақылы негізінде  жояды.


PDF