Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D080600 Аграрлық техника және технология мамандығы

6D080600 Аграрлық техника және технология мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Ғылыми-зерттеу

 Зияткерлік білім бағдарламаларын зерделеу аграрлық техниканы және технологияны дамытудың негізгі тенденцияларын білуге мүмкіндік береді; әртүрлі ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешу үшін теориялық шешімдерді қолдану; перспективалық даму жоспарын әзірлеу; Аграрлық техника технологиясы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері мен құралдары бойынша білім алуға мүмкіндік береді.

Ұйымдастырушылық-технологиялық

 Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу кәсіпорынның техникалық даму болашағы бойынша білім алуға мүмкіндік береді; техникалық сипаттамаларына; аграрлық техниканы пайдалануға, жөндеуге және оларға қызмет көрсетуге байланысты кәсіпорындарда еңбекті ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарға; өндірісті және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

 Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D080600-Аграрлық техника және технология мамандығының түлегіне 6D080600-Аграрлық техника және технология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі беріледі.


PDF