Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D060700 – Биология мамандығы

6D060700 – Биология мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Молекулалық биология және өсімдіктер биохимиясы

Бәсекеге қабілетті, кәсіби және ғылыми құзыреттілігі мен дағдыларына ие ғылыми-педагогикалық құзыретті кадрларды дауындау және олардың ғылым, білім және өндірістегі молекулалық биология және өсімдіктер биохимиясы саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін практикалық және ғылыми қызметте жүзеге асыру дағдыларымен философия докторы (PhD) дәрежесін беру.

Қазіргі ботаника

Бәсекеге қабілетті, кәсіби және ғылыми құзыреттілігі мен дағдыларына ие ғылыми-педагогикалық құзыретті кадрларды дауындау және олардың ғылым, білім және өндірістегі қазіргі ботаника саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін практикалық және ғылыми қызметте жүзеге асыру дағдыларымен философия докторы (PhD) дәрежесін беру.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі-бір дәрежені және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті докторанттардың негізгі құзіреттіліктерін игеруге бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қамтитын оқу бағдарламасы әзірленеді./span>

 

 

6D060700 – Биология мамандығының түлегі 6D060700 – Биология мамандығы бойынша жаратылыстану докторы дәрежесіне ие болады.


PDF