Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Электроэнергетика

6D071800- Электрэнергетика мамандығы келесі оқу бағдарламаларын қамтиды:

 

Электрэнергетикалық кешен және жүйе

 Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқып үйрену электр энергиясын беру және бөлу, электр энергетикалық жүйелердің (ЭСЖ) заңдары мен олардың режимдерін басқару кезінде, сондай-ақ EPS жұмыс режимдерінің сапасы, сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз ету кезінде электр энергетикасы жүйелерінде және желілерде орын алатын процестердің физикасы туралы білім алуға мүмкіндік береді

Инновациялық электртехнологиясы

 Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу инновациялық электротехнология саласындағы жобалау және инженерлік қызметті зерттеу, электротехнологиялық қондырғылардың жұмыс тәртібін бақылау, сондай-ақ электротехникалық қондырғылар мен жүйелерді және олардың қосалқы жабдықтарын пайдалануды ғылыми және технологиялық салаларда білімді қамтамасыз етеді.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

 Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D071800- Электр энергетикасы мамандықтың түлектеріне 6D071800 - Электр энергетикасы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі беріледі


PDF