Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D020500 – Филология мамандығы

6D020500– Филология мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Когнитивтік лингвистика

Бәсекеге қабілетті, ғылыми және педагогикалық құзыретті, заманауи лингвистикалық негізгі мәселелердің шешімін таба алатын маман дайындау

Қазақ әдебиеттануының өзекті мәселелері

Бәсекеге қабілетті, ғылыми және педагогикалық құзыретті, кәсіби және ғылыми біліктілікке ие және қазіргі әдебиет пен әдебиеттану үрдісіндегі өзекті мәселелер аясында құзыретті маман даярлау

 

 

Модульді білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D020500–Филология мамандығының түлегіне 6D020500–Филология мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесі беріледі.


PDF