Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D060200 – Информатика мамандығы

6D060200-Информатика мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Сөйлеу ақпараттық жүйелер

Тілдік Ақпараттық технологиялар саласында зерттеу және жобалау жұмыстарына бағытталған докторларды дайындау.

Компьютерлік жүйелерді жобалау

Жобалау процесінің барлық кезеңдерінде оңтайлы техникалық шешімдерді таңдау және автоматтандыру құралдарын пайдалану негізінде докторларды дербес жобалық қызметке дайындау.

Компьютерлік көзқарас

Биометрия есептерінде тұлғалардың суреттерін өңдеу мәселелерін зерттеуге бағытталған докторларды дайындау: нақты көріністерден бастапқы деректерді алу

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық бойынша модульдік білім беру бағдарламасы – білім алушылардың белгілі бір дәрежені және/немесе біліктілікті алу үшін қажетті негізгі құзыреттілікті меңгеруіне бағытталған оқу модульдерінің жиынтығын қамтитын оқыту бағдарламасы әзірленеді.

 

 

6D060200-Информатика мамандығының түлегіне 6D060200 – Информатика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі беріледі.


PDF