Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D021000 - Шетел филологиясы мамандығы

6D021000 - Шетел филологиясы мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Салыстырмалы зерттеулер

Ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында оқытылатын тілдердің салыстырмалы-салғастырмалы, типологиялық және тарихи зерттеулер саласында білікті мамандарды даярлау, сондай-ақ университеттегі педагогикалық қызмет.

Қолданбалы лингвистика

Жоғары білім беру, білім беру менеджменті, ғылыми-зерттеу секторы саласында шет тілдерінің теориялық негіздерін білетін мамандарға мемлекеттік / мемлекеттік емес сектордағы білім беру, басқару саласында білікті мамандарды даярлау.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D021000 - Шетел филологиясы мамандығының түлегіне 6D021000-Шетел филологиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD )дәрежесі беріледі.


PDF