Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D050700 – Менеджмент мамандығы

6D050700 – Менеджмент мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

АӨК басқарудың заманауи мәселелері

Белсенді концептуалдық көріністерге, аналитикалық әдістерге және этикалық құндылықтарға негізделген, агроөнеркәсіптік кешенді басқару саласындағы өзекті мәселелерді ұлттық және аймақтық деңгейде анықтауға және шешуге қабілетті жоғары деңгейлі мамандарды даярлау.

Адам капиталын басқарудың өзекті мәселелері

Ұлттық және аймақтық менеджментін заманауи тұжырымдамаларына сәйкес негізделген адам капиталын басқару саласындағы өзекті мәселелерді анықтау және өзіндік шешуге қабілетті жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар мамандарды дайындау.

 

 

Модульді білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D050700 - Менеджмент мамандығының түлегіне 6D050700 – Менеджмент мамандығы бойынша философия (PhD) докторы дәрежесі беріледі.


PDF