Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Мамандық 6D072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

6D072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) мамандық келесі білім беру бағдарламаларды қамтиды:

 

Инновациялық зерттеушілік

 Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқып-үйрену механикалық жүйелердегі динамикалық процестерді математикалық зерттеу; процестер мен машиналарды математикалық түрде модельдеу; технологиялық жабдық пен техниканың дамуын болжау; университеттер мен ғылыми-зерттеу институттарында инновациялық зерттеулер жүргізу мүнкіндік береді.

Өндірістік технологиялық

 Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқып-үйрену технологиялық машиналардың өндірістік процестерін механикаландырудың қазіргі заманғы сай жабдықтар мен құралдарды таңдайды; технологиялық машиналардың параметрлерін негіздейді; математикалық модельдеу негізінде машина жасаудағы объектілердің беріктігі мен сенімділігін бағалайды; машина жасау кәсіпорындарында өндірістік және технологиялық қызметті жүзеге асыруға мүнкіндік береді.

 

 

Модульді білім беру бағдарламалары

 

 Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) мамандықтың түлектеріне 6D072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі беріледі.


PDF