Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

6D080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы

6D080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Ірі қара мал шаруашылығы, сиыр еті мен сүтін өндірудің инновациялық технологиялары

Бұл білім бері бағдарламасының пәндерін менгеру заманауи және инновациялық әдістерді пайдаланаотырып, түрлі тұқымды ірі қара малдың асылтұқымдылығы мен өнімділігін жақсарту және жетілдіру бойынша халықаралық талаптарға сәйкес жоғары білікті зерттеушілерді дайындау бойынша білімді алуға мүмкіндік береді.

Жылқы шаруашылығындағы инновациялық технологиялары

Бұл білім бері бағдарламасының пәндерін менгеру заманауи және инновациялық әдістерді қолданып, түрлі тұқымға жататын жылқыларды өсіру, өнімділік және спорттық қасиеттерін жақсарту мен жетілдіру бойынша халықаралық талаптарға сәйкес жоғары білікті зерттеушілерді дайындау бойынша білімді алуға мүмкіндік береді.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдердің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде жіне / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының түлегіне 6D080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.


PDF