Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Ветеринариялық санитария

6D120200-Ветеринариялық санитария мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қарастырады:

 

Азық-түлік өнімінің қауіпсіздігі

Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу тағам өнімдерінің негізгі ластауыштарын (ксенобиотиктерін) білуді қамтамасыз етеді; тамақ өнімдерін бағалау әдістері, тамақ өнімдерінің ластағыштарының сипаттамаларын ескере отырып; дайын өнім мен шикізатқа қойылатын қауіпсіздік талаптары; сапаны қамтамасыз ету жүйелерін, олардың орындалуын, экономикалық тиімділігін және өңдеу өнеркәсібінің қауіпсіздігін арттыру жолдарын қарастырады.

Мал шаруашылық кәсіпорында ветеринарлық-санитарлық қадағалау және бақылау

Осы білім беру бағдарламасының пәндерін оқып үйрену жануарлар ауруларының алдын алудың заманауи әдістері мен құралдарын, мал шаруашылығы объектілерін жобалаудың жаңа тәсілдерін және талаптарын білуді қамтамасыз етеді; мал шаруашылығы ғимараттарын оңалту әдістері мен деңгейлері және оларға қойылатын талаптарды қолдану; әлемдегі ветеринариялық-санитариялық инспекцияның жай-күйі мен даму деңгейі, мал шаруашылығы кәсіпорындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үрдістер мен инновациялар.

 

 

Модульді білім беру бағдарламалары

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D120200-Ветеринариялық санитария мамандығының түлегіне Берілетін дәреже 6D120200-Ветеринариялық санитария мамандығы бойынша философия докторы (PhD).


PDF