Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Құқықтану

6D030100-Құқықтану мамандығы келесі білім беру бағдарламаларын қамтамасыз етеді:

 

Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының өзекті мәселелері

Осы бағдарламаның пәндерін оқып-үйрену қылмыстық - құқықтық және қылмыстық-процессуалдық құқықтық нормаларды құрастыру және жүзеге асыру аясында, түпкілікті білім мен кәсіби құзыреттіліктерге ие болатын,жоғары білікті мамандарды сапалы дайындауға, жоғары деңгейдегі құқықтық мәдениет пен құқықтық сауаттылыққа, ғылыми-зерттеушілік, ғылыми-педагогикалық, заң шығару, құқық қорғау және құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге, құқықтық оқыту және білім беру.

Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет

Осы бағдарламаның пәндерін оқу жоғары моральдық-адамгершілік қасиеттері бар, өз бетінше ойлауға, ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, әкімшілік және құқық қорғау қызметін жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындауды көздейді.

 

 

Модульдік білім беру бағдарламасы

 

Әрбір мамандық үшін модульдік білім беру бағдарламасы әзірленеді – оқу бағдарламасы оқу модульдерінің жиынтығын қамтиды білім алушыларға белгілі бір дәрежеде және / немесе біліктілікті алу үшін қажетті құзыреттерді меңгеруге бағытталған.

 

 

6D030100-Құқықтану мамандығының түлегіне 6D030100-Құқықтану мамандығы бойынша PhD докторы дәрежесі беріледі.


PDF