Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Жоғары арнайы білім мамандықтары

Білім беру бағдарламалары мен пәндердің кәсіби сипаттамасы, құрылымы, ECTS кредиттері жөнінде толық мәлімет аласыз.

 

Мамандықтар тобының атауы

Мамандықтың коды және атауы

Ветеринария

5В120100 – Ветеринарлық медицина

5В120200 – Ветеринарлық санитария


PDF