Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің "ТЕМПУС" бағдарламасының жобалары

TEMPUS-ТЕМПУС TEMPUS-ТЕМПУС – (Жоғары білім саласындағы Транс-Еуропалық икемділік бағдарламасы) –Еуропалық одақ бағдарламасы серіктес елдер (Таяу Шығыс, Солтүстік Африка,Орталық Азия, Шығыс Еуропа елдері және Батыс Балкан)  және  Еуропалық одақ университеттер арасындағы  жоғары білімді жаңартуына арналған.

Бағдарламаның негізгі  мақсаты - келесі аймақтарында жоғары білімнің системамен  Еуропалык одағының  жоғары білім системамен жақындасуы,  Болон процесінің және Лиссабон конвенциясының принциптерінді жоғары білімде қозғауы.

 

 

ТЕМПУС бағдарламаның назар аударылатын - осы елдерде Еуропалық одағының университеттерімен жоғары білім системасын   жетілдеру.  Бағдарламаның негізінде  жоғары оқу мекемелердің рөлі мойындау.

 

Толық ақпаратты http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php сайт бойынша біле аласыз.

Қазақстандағы Темпусбағдарламасының ұлттық офисі: http://tempuskaz.belight.net/

 


А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің "ТЕМПУС " бағдарламасының жобалары

 

 

 

 

 

 

1. CM_SCM-T002BQ5-2005 «The introduction of the European Credit Transfer System (ECTS) in universities of Kazakhstan» «Қазақстан университеттерінде кредит трансфер Еуропалық сиситемасын еңгізу »А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің "ТЕМПУС" бағдарламысының жобалары

 

 

 

 

2. СМ-SCM-T030B05-2005 «Distribution of the quality assurance system in universities of Kazakhstan» «Қазақстан унивеситеттерінде  сапалық системасын еңгізу»

 

 

 

 

3. CD-JEP-27063-2006 «Strategic Integrative International Management for SMEs»  «Шағын және орташа кәсіпорындарға стратегиялық интегралдау халықаралық менеджмент»

 

 

 

 

4. JEP-511172-DE-2010 CIBELES «Curriculum invoking Bologna-aligned of Education Leading to reform in Environmental Studies», «Болон принцип негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы оқу жоспарын жасау»

 

 

 

5. GREEN ENGINE 517170-TEMРUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR Development and implementation of the Master Programme –“Eco-Engineering - environmental processing and sustainable use of renewable recourses and bio-waste”.  «Жаңартылған  көздері мен биоқалдықтарды қолданумен экологиялық бақылау мен тұрақты дамуы» атты магистрлік бағдарламаны әзірлеу және өндіру.

 

 

6. STUDIK 516802-TEMPUS-1-2011-1-KZ-TEMPUS-SMGR “Student self-governance & Democratic Involvement in Kazakhstan”, «Қазақстанда студентік өзін-өзі басқару және демократиялық қатысу студенттерді дамыту және  қолдау қызмет»

 


 

 

7. 530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR SSDS «Student Support and Development Services», «Қызмет атқарулар ша сүйеніш және студенттің дамуының»


PDF