Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Қазақстан университеттерінде (ECTS) Еуропалық трансфер кредит системасын еңгізу

 

 

ТЕМПУС III
CM_SCM-T002BQ5-2005 «Қазақстан университеттерінде (ECTS) Еуропалық трансфер кредит  системасын  еңгізу»

 

 

 

 

 

 

 

Жобаның атауы
CM_SCM-T002B05-2005 «Қазақстан университеттерінде (ECTS) Еуропалық трансфер системан еңгізу»
Мақсат
Еуропа системамен кредит системасын және ECTS аудару үшін басшылық құру

Зат облысы


Т 935 - Трансфер кредит системасы

Жобаның ұзақтығы


1 жыл
Қаржылық
99 804 Еуро
Контракторлар
Universita degli studi di Bologna - Gesena, Италия.
Координаторлар
Халықаралық бизнес университеті - Алматы, Қазақстан
Серіктестер

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті - Алматы, Қазақстан,  А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті - Қостанай, Қазақстан, ҚР-ның Білім және ғылым министрлігі.  Ostrobothnia Politechnic, Kokkoia, Финляндия, Sinform, Bologna, Италия, SVIMAP-network universitario per lo sviluppo delmanagement dell'area Pubblica - Gesena, Италия


 

 

Жобаны іске асыру үшін келесі нәтижелер қол жеткізген:


 • Жұмыс жобалар келесі үш бағытқа бөлінгенм:
  • Гуманитарлық («Аударма ісі»);
  • Экономикалық  («Менеджмент»);
  • Техникалық  («Агроинженерия»).
 • Шетелдік тәжірибе және университеттердің оқу процесінің зерттеу жүргізілді.

Еуропалық университеттерде  еуропалық  ECTS системасы, студенттерге және ЖОО мүмкіндіктер өткізілген. Жұмыс нәтижесінде  аналитиқалық зертеу әзірлеген. Қамсыздандырумен келесі  мәселелерді айқындауған:

  • 1 кредитке аудиториялық әр түрлі саны және аудиториясыз кәсіп;
  • Бакалавриатта оқу әр түрлі жыл;
  • Тындырымды   әр түрлі  кредиттер;
  • Еуропалық ЖООда кредиттерді санаудың әр тірлі жолдар.
 • Университетердің құрылымдық бөлімшеде (ECTS) Еуропалық кредит транфер системамен профессорлық оқытушылар құрамына, факультетінің методистерге семинарлар танысуы өткізілді.
 • 2007 ж. мамыр айында Болон университетінің  профессоры М.Бьянки іс сапармен болғанда А. Байтұрсынов Қостанай мемлекеттік университетімен  және  Болон университетімен  келесім-шарт жасады. Профессор М.Бьянки  біздің университетінде іс сапармен келгенде кредит системасын білім процесіне еңгізу  туралы материалдар көрсетілген.

 

 


PDF