Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

ҚМУ қамқоршылары мен түлектерінің ассоциациясының кеңесі

 

 

2012  жылдың 8 маусымында ҚРбілімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру контексінде  А.Байтурсынов атындағы ҚМУ – дің Жас Түлектері мен қамқоршыларының Бірінші форумында  А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті түлектері мен қамқоршыларының ассоциация кеңесі құрылды.Қостанай облысы әкімінің тапсыруымен ҚМУ түлектері мен қамқоршыларының Ассоциация Кеңесінің жұмысын Қостанай облысы әкімінің орынбасары  Серік  Шыңғысұлы Бектурганов басқарады.

 

 

Жас Түлектер ассоциациясынын және де қамқоршылардың  жұмысы ЖОО  біріктіруіне бағытталған, мемлекеттік  және  бизнес – кұрылымдарды   жақсарту , сапасын жоғарлату, жас  мамандарды  дайыңдауға, университетің дамуына бағытталған.

Бұл ұйым   университетті дамытуға  кеңестер беріп,  басқалармен бірлесе  жұмыс  жасауға  стратегиясын дамытады,  білім  сапасын  көтеру бағдарламасына  қатысып, жас мамандарға  қол үшін беріп, жас түлектердің еңбекке деген  ынтасын нығайтуға  көмегін тигізеді.

 

 

А.Байтұрсынов  атындағы ҚМУ-дің   жас  түлектер  мен  қамқоршылардың кеңесі   24 адамнан   тұрады, оның  құрамына  жас  түлектер  және  бизнес -  құрлымдардың, мемлекеттік   мекемелердің  басшылары  ,  қоғамдық   басшылар, біздің  аймағымыздің ірі  басшылары кіреді, олар жас түлектерді дайындау сапасын  жақсартуға   үлкен  үлес  қосады,  қаражаттық  және  университеттің  техникалық  базасын  нығытайды, студенттердің  ғылыми    жұмыстарымен   танысып,  олардың  сапасына   баға   береді, Бұл өңіріміздегі мынадай мекемелер:   “Агромаш – Холдинг “АҚ , “Баян Сұлу “АҚ , я  “ Зерновая  Индустрия “ЖШС , “ Стофарм “ЖШС , “ Каркен“ Қостанай облысындағы ЖШС. Қазақстанның ұлттық  экономикалық  палатасы филиалы, Қостанай облысындағы  “Атамекен  бірлестігі,  “ Милх “ ЖШС  және басқалар.                                    

 

 

 

 

 

Барлық факультеттің  қамқоршылары  өкілдері, БАҚ клубының  бас редакторы  Қостанай  облысының  ассоциациясының   ұйымына  жатады. Осы ҚМУ   жас түлектер мен қамқоршылардың  жұмысы  жақсы   бағаланған, себебі  ол  факультет  ішінде  көптеген    жұмыстар жасалалады, сонымен   қатар  факультеттің  қамқоршылары   өз сапасында   жұмыс   атқарады. Ол қамкоршыларға  көмек  беріп және де   көптеген  сұрақтарды  шешуге  үлкен  мүмкіндік  береді.

 

Жас түлектердің  және ҚМУ қамқоршыларының  ассоциациясы 1 – 2 жыл ішінде жиналады. Осы ассоциацияда  бөлім  жүйесін жақсартуға  көптеген  жұмыстар жасалады. Басында  айтылған   есептің  шешуіне студенттерге арналған сабақтар  өткізіледі,  қамқоршылары  жас түлектерге  арнайы практика  өтуге  барлық  жағдайлар жасалады.

 

ҚМУ қамқоршылары мен түлектерінің Ассоциация кеңесі кадрларды дайындаудың сапасын жоғарлатуға ерекше мән береді, соған байланысты келесі міндеттерді маңызды деп санайды:

 

  • Түлектермен үнемі байланыс жасау;
  • Түлектерге олардың инновациялық әрекетінде жақсы, жағымды жағдайлар жасау;
  • Түлектер арқылы кәсіпорындардың  және   университеттің ғылыми-техникалық өндеулерін алға шығаруға әрекет жасау ;
  • Университетте инновациялық технологияларды дамытуда түлектерді араластыру (студенттік бизнес-инкубаторда жобаларды қаржыландыру және басшылыққа алу, ғылыми жобаларға  бірлесе  қатысу,  ғылыми-техникалық өндеулерді іске асыру);
  • Алдыңғы қатарлы шетел ғалымдарын  университеттің  және кәсіпорындардың   ғылыми байланыстарын дамытуға әрекет жасау.

 

Ассоциация кеңесі сонымен бірге универститеттің материалдық-техникалық базасын нығайтуға, жетім студенттерәке-шешесінің қамқорынсыз қалған, мүмкіндіктері шектеулі балаларға қаржылық көмек көрсетеді. Осыған байланысты кеңес мүшелері А.Байтурсынов атындағы ҚМУ-дің қоғамдық қорды жасау университеттің әрі қарай дамуына қажетті және келешегі зор болып табылады.

 

 

ҚМУ қамқоршылары мен  түлектері Ассоциация кеңесінің құрамы.

Кеңес төрағасыҚостанай облысының әкімінің орынбасары Бектурғанов Серік Шынғысұлы.

Кеңес мүшелері:

1. Абенов Мұрат Телгарұлы – ‘’Қазақстан Ұлттық экономикалық палатасы’’ филиалының директоры , Қостанай облысында ‘’Атамекен Кеңесі’’;

2. Астафьев Владимир Леонидович – ЖШС ‘’ҚазНИИМЭСХ Қостанай филиалының директоры’’;

3. Блок Сергей Иванович – ‘’Милх’’ ЖШС директоры;

4. Буканов Сайран Балкенұлы - ‘’Каркен’’ ЖШС директоры;

5. Даниленко Олег Владимирович – ‘’Диевское Агрофирма’’ ЖШС бас директоры;

6. Дандыбаев Бахатур Алимбайұлы – секретариат меңгерушісі, Қазақстан халқының облыстық Ассамблеясының төрағасының орынбасары;

7. Жұмашев Мираш Жұмашұлы – ‘’Ұлттық банк’’ МБ Қостанай филиалының  директоры;

8. Иманбаев Төлеген Қасымханұлы – ҚР Қостанай облыстык аймақтық инспекциясының және ҚР НМСХ бастығы;

9. Кайбжанов Марат Жолмағамбетұлы – Қостанай облысының прокуроры;

10. Клименко Иван Иванович – ‘’Стофарм’’ ЖШС президенті;

11.  Нұрхожаев Ербол Сапарбайұлы – ‘’Қостанай минералдары ’’ АҚ басқарма төрағасы;

12.  Розинов Василий Самойлович – ‘’Иволга-Холдинг’’ ЖШС бас директоры;

13.  Сидоренко Алексей Николаевич – ‘’Агромаш-Холдинг’’ АҚ басқарма төрағасы;

14.  Соложенко Виктор Иванович – ‘’Арай-Холдинг’’ ЖШС бас директоры;

15.  Темирханов Хаджимұрат Жұмабекұлы –‘’Қазтелеком’’АҚ Қостанай облыстық филиалының  бас директоры;

16.  Трайбер Виталий Андреевич – ‘’Баян Сұлу’’ АҚ басқарма төрағасы, президенті;

17.  Турсунов Алмат Жанабілұлы – ‘’Қарасу’’ ТПК бас директоры;

18.  Файзулин Рафаил Нүұрахметұлы – ‘’Қостанай Мұнай Өнімдері’’ Ассоцициясының президенті;

19.  Филипов Федор Ильич – Қостанай облысының әкімдігінің ауыл шаруашылық басқармасының  жетекшісі;

20.  Хабиев Альжан Нариманұлы – ‘’Зерновая индустрия’’ ЖШС директоры;

21.  Харченко Сергей Васильевич – ‘’Костанайские новости’’ бас редакторы, директоры;

22.  Наметов Асқар Мырзахметұлы – А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ ректоры;

23.  Дауенов Михаил Юсупович - А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ профессоры;

 

 

 

 

Некоторые итоги работы Совета Ассоциации выпускников и попечителей КГУ

●        Совместная разработка образовательных программ для подготовки кадров

 

●        Предоставление материально-технической базы для практической подготовки кадров (создание филиалов кафедр)

 

●        Поддержка студенческих научных исследований и бизнес-проектов для внедрения их на производстве

 

●        Содействие в трудоустройстве выпускников на своих предприятиях

 

●        Финансовый вклад в подготовку кадров и развитие университета (приобретение оборудования)

 

●        Создание совместных предприятий для внедрения научных разработок, трансферта технологий и другое

В составе Совета Ассоциации выпускников и попечителей КГУ им. А.Байтурсынова работает 4 комитета:

1. Комитет по учебным делам и взаимодействию с реальным сектором экономики (Сидоренко А.Н., Клименко И.И., Даниленко О.В.) – рассматривает вопросы организации учебного процесса, содержание образовательных программ, квалификации и практической подготовки студентов и оценки качества их подготовки.

 

2. Комитет по инновационным и научным вопросам (Турсунов А.Ж., Соложенков В.И., Хабиев А.Н.) – рассматривает вопросы коммерциализации научных разработок ППС, организация бизнес-проектов студентов, интеграция науки и производства и материально-технического обеспечения научных разработок преподавателей и студентов университета.

 

3. Комитет по развитию университета, инвестициям (Буканов С.Б., Файзулин Р.Н.) – рассматривает стратегические планы университета, вопросы интеграции интересов потенциальных работодателей с направлением подготовки специалистов, государственно-частного партнерства, развитие меценатства и определение инвестиционной политики.

 

4. Комитет по молодежным вопросам (Абенов М.Т., Трайбер В.А., Блок С.И.) – рассматривает вопросы молодежной политики, воспитания молодежи и молодежного движения, социального обеспечения студентов (общежитие, питание, медицинское обслуживание и др.).


PDF