Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Жұмыс берушілермен байланыс

 

 

Қазіргі таңда экономика қызметкерлер қамтылға кәсіби білім берудің деңгейімен мазмұнына жоғары талап қояды. Болон процесіне кіру Қазақстанның білім беру саласында үлкен өзгерістер әкелді. Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында негізгі өлшемдермен реформалар кезеңдері айқындалды. Енді білім берудегі басты нысана болашақ түлектердің құзіреттілігі мен дағдыларына бағытталады. Осыған байланысты бакалавр мен магистрлерді даайындау бағдармалаларын оқу уақытының негізгі үлесі жалпы уәсіби және кәсіптік бағдарлауға беріледі. 


 


Бұған қарамастан қазіргі таңда жоғары білім берідің жүйесі еңбек нарығының сұраныфсына-білім беру сапасы бойынша да, жемісті қызметкерлерді шығару жоспарына да, толық көлемде де жауап бере алмайды. Еңбек нарығында басшылыққа алатын білім беру бағдармаларының деңгейі жоғары білім беру тиімділігі және даярлау сапасының негізгі көрсеткіші болып табылады. Кәсіби білім беру жағдайлардың өзгеруін есепке ала отырып еңбек нарығының сұранысына нақта әсер ету керек. Қызметкерлерден құзіреттілікпен қатар қайта оқу қабілеттілігі, әмбебаптық, бейімделгіштік, әртүлі қжымда жұмыс істей алу, жаңа технологияларды тез меңгеру  талап етіледі. Осыға байланысты оқыту әдістемелері және оқу процесін ұйымдастыруда жаңашылдық таныту қажет. 


 

 

 

Жұмыс беруші-жоғары оқу орнына даярлаудың мақсаттары мен нәтижелерін айқындайтын мүдделі тарап. Бүгінгі таңда білім беру міндеттері мен мазмұнын айқындайтын қызметкерлерге бизнес салымын жасау өзектілігі күшейді. Шын мәнісінде мәселе былай болыды, білім беруді дамытуға екі кең құқылы тарап қатысуы керек- жұмыс берушілер (бизнес және академиялық қоғамдастық).


Осының күшінде еңбек нарығында талаптарына жауап беретін кәсіби құзіретті түлектермен қамтамасыз ету бойынша жоғары оқу орын стратегиясы өзгереді. Ұзақ өзара тиімді серіктестік орнатуға бағытталған университет пен жұмыс берушілердің тиімді өзара әркет ету жүйесін құру бүгінгі күннің негізгі векторы болып табылады.  

 

 

 

Тұтынушылармен байланыс және ҚМУ түлектерін алдағы уақытта жұмысқа орналастыру өзінді өмірлік ерекшелікке ие. Біздің университетіміздің бастамасымен өмірлік білім беру кластерін қалыптасытру жүзеге асуда, бұл өмірдің инновациялық және техникалық инфоқұрылымын құрудағы жоғары оқу орнының құқықтық және қаржылық негізін салады.

 

А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті жоғары оқу орнымен әртүрлі жекеменшік формадағы кәсіпорындармен ынтымақтастық тетіктерін құруда белсенді процесін жұмыс барысында жүзеге асырылады:


 • университеттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс берушілермен өзара әрекет етудің бірыңғай стратегиясын әзірлеу;
 • мамандар даярлайтын кафедралардың еңбек нарығына маңызды әсер ететін жұмыс берушілерден тұратын стратегиялық серіктестерімен өзара әрекет етуге белсенді қатысу тетіктерін қалыптастыру;
 • жұмыс берушілерді оқу процесіне қатысуға тарту, білім беру бағдарламаларын бағалауғ оқу жоспарын түзету тетіктерін әзірлеу;
 • жұмыс берушілерді университетпен бірлескен  ғылыми-өндірістік қызметке тарту.

 

 

Университеттің жұмыс беруші – кәсіпорындармен тиімді өзара әрекет ету жүйесін құру бойынша қызметінің бағыттары 

 

 

 

Білім беру процесін жетілдіру.

 

 

 • Білім беру бағдармаларын қалыптастыру және оқу жоспарларын түзету, жұмыс берушінің сұраныс бойынша әр білім беру бағдарламасы үшін құзіреттіліктін тізімін қалыптастыру. Мамандар даярлайтын кафедралар оқу-әдістемелік бөліммен бірге жұмыс берушілер талап етуші құзіреттілігіне үнемі бақылау жасайды, және бақылаудың нәтижесіне сәйкес оқу процесіне жедел түзетулер енгізіледі.

 

 

 • Білім беру процесінің тәжірибе-бағдарлық бағытын күшейту. Тәжірибе дағдыларына оқыту және тәжірибелік біліктілік алу бойынша білім беру бағдарламаларына назар аудару, сонымен қатар кәсіпкерлікке бағытталған бағдарламалар, оқу курстарының мазмұнын өзгерту, сабақтардың бөліктерін тікелей өндіріске ауыстыру, оқыту әдістемелері мен оқу процесін ұйымдастыруда жаңашылдық көрсету.

 

 

 • Университет кафедралары филилдарының өндірістерде жұмыс істеуі – бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау үшін ғылым мен өндірістің мықты тараптарын біріктіру мүмкіндігі, жұмыс берушінің кадрлау дайындау процесіне тікелей және жүйелі түрде қатысу үшін мүмкіндік, кәсіпорындарға мамандарды мақсатты түрде даярлау, оның ішінде кәсіпорындар тапсырысы бойынша оқу топтарын қалыптастыру.

 

 • Кәсіпорындарға мамандар даярлау және кәсіпорынның тапсырысы бойынша топ құру. Кәсіпорынның тапсырысы бойынша кәсіпорынмен келісілген оқу жоспары бойынша оқитын студенттер тобын құруға болады. Осыған орай кәсіпорын түлекке оқу бітіргендегі үлгірімі жағдайына жұмысқа орналасуға кепілдеме береді.

 

 • Тәжірибе-бағдарланған курсттық және дипломдық жұмыстарды әзірлеу және жұмыс беруші-кәсіпорынның тапсырысы бойынша студенттердің орындауы, бұл өзектілік пен практикалық маңыздылықты қамтамасыз етеді және кәсіпорында қорғауды жүргізумен түлекті кәсіпорынға бекітуге мүмкіндік береді.

 

 • Кәсіпорын өкілдерін оқу процесіне қатыстыру – жеке курстар және пәндерді оқыту үшін жұмыс беруші өкілдерін жұмысқа тарту.

 

 • Оқу процесі сапасының ішкі бағасы – оқу процесі сапасының бірден бір құралы. Жұмыс берушілер мен түлектерге сауал- сұрақ жүргізу арқылы өткізіледі.

 

 • Кәсіпорында оқытушылардың машықтануы оқытушылардың дағдыларын  актуализациялау мақсатында жүргізіледі.

 

 • Кәсіпорын қызметкерлерін  магистратурада, докторантурада оқыту. ҚМУ кәсіпорын-серіктес құрамын оқытуға қатыстыруға тарту.

 

 

 

 

 

Білім алушылар мен түлектерді жұмысқа орналастыру және бәсекеге қабілеттіліген арттыру

 


 • Түлектерді жұмысқа орналастыруға көмектесу. ЖЖО-да алатын мамандық бойынша түлектерді ойдағыдай жұмысқа орналастыру– оқу процесі жетістігінің аса маңызды критериясы. ҚМУ түлектердің «шығу» кезінде ғана жұмысқа орналастыруды қалыптастырып қоймай, студенттердің жұмыс тәжірибесін игеру, болашақта жұмысқа орналасу факторы ретінде оқу процесі барысында студенттердің жұмыс берушілермен тығыз байланысы үшін жағдай да жасайды.

 

 

 • Кәсіпорындарда тәжірибе, шығу сабақтары,сынақ ісі өтуді ұйымдастыру. ҚМУ жұмыс тәжірибесін алу мақсатында оқу процесінің тәжірибе-бағдар бағытын күшейтеді.

 

 • Тиімді жұмысқа орналасуға бағытталған түлектердің құзіреттілігін қалыптастыру. ҚМУ түлекке нақты бағытта керек құзіреттіліктен басқа , түлектерге көшбасшылық қасиеттерді дамытатын, қарым-қатынас жасауға бейімдейтін, ұжымда жұмыс істейтін, сөйлесулер жүргізуге мүмкіндік беретін құзіреттілігін дамытады, жұмысқа орналастыру процестің өзін қамтамасыз етеді.

 

 • Студенттердің бизнес-жобалары мен кәсіпкерлік бастамаларының дамуына көмек. ҚМУ ҚМУ-да оқудың бәсекелес басымдылығының бірі ретіндестуденттердің бизнестегі жетістіктерін түсіне отырып олардың жеке бизнесін құруға көмектеседі.


 

 

 

Ғылыми және  инновациялық қызмет                   

 

 • Кәсіпорындармен бірлескен ғылыми жұмыстарды қйымдастыру. ҚМУ ғылыми өңдеулерді кәсіпорындар тапсырыстары ғана емес, олармен бірлесе студенттік ғылыми бөлімшелерді әрекеттетіп қамтамасыз ету.

 

 • Оқу процесі және ғылыми қызметте кәсіпорындардың материалды -техникалық базасын пайдалану.

 

 • ҚМУ студенттердің заманауи жабдықтар мен технологияларды меңгеру мақсатында кәсіпорындар серіктестіктердің материалды-техникалық базасы мен жабдықтарын серіктестік шеңберінде максималды әрекет етеді.

 

 

Ұйымдасқан іс-шаралар

 

 

 • Жұмыс берушілермен бірлесіп әрекет ету мақсатында әртүрлі аймақтық форумдар өткізу. (ҚМУ мен жұмыс берушілер қамқоршылық форумы, Қму қамқоршылық және түлектер қауымдастығы, басшы өкілдері және аудан жұмыс берушілерімен кездесу, бос қызмет орнына жәрмеңке және т.б.)

 

 • А.Байтурсынов атындағы ҚМУ қамқоршылық және түлектердің қауымдастық кеңесінің жұмыстарын ұйымдастыру.  ЖОО, жұмыс беруші және түлектермен байланыстырушы буын болып табылады.ЖОО қауымдастық мүшелеріне жеңілдік тізімін қалыптастырады және олардың имиджін қолдайды.

 

 • Қамқоршылық факультет кеңесінің ұйымдастырылған жұмыстары.


 

 PDF