Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Өзге де құжаттар

 

 

ҚР нормативтік-құқықтық актілері

 

 

• Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы

 

• Жоғары оқу орындарында өзін-өзі бағалау рәсімін өткізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқау. Әдістемелік құрал: Астана, 2013 жыл

 

ҚМУ нормативтік-құқықтық құжаттамасы


PDF