Skip to content

Академиялық күнтізбелер

Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі.

2020 - 2021 жылдарға арналған күнтізбелер

Күндізгі оқу нысаны
Бакалавриат және специалитет Магистратура және докторантура

Білім беру

Гуманитарлық ғылымдар

Құқық

 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 Жаратылыстану ғылымдары

 Техникалық ғылымдар және технологиялар

 Ауыл шаруашылығы ғылымдары

 Ветеринария

 Қашықтықтан

Білім беру

Гуманитарлық ғылымдар

Құқық

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

Жаратылыстану ғылымдары

Техникалық ғылымдар және технологиялар

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

Қызметтер көрсету

Ветеринария

1-курстың академиялық күнтізбесіне өзгерістер мен толықтырулар

Бейіндік магистратура

Докторантура

Оқытудың сырттай нысаны
Ұсыныстар мен тілектерді қалдыру