Skip to content

Университет ректорының ресми блогі

Исакаев Ербол Маратович

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті Басқарма Төрағасы-Ректордың м.а. Академиялық мәселелер жөніндегі проректор,

Биология ғылымдарының кандидаты

Оставить предложения и пожелания

Қымбатты достар!

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті - бай дәстүрі, көп жылдық оқу және ғылыми жұмыс тәжірибесі бар көп салалы университет.

Университет 80 жылдан астам еліміздің инновациялық экономикасы үшін кәсіби құзыреттілігі жоғары кадрларды даярлауды жүзеге асырып келеді.

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті - өндіріске және қоғамдық өмірдің басқа да салаларына инновациялар мен ғылыми жетістіктерді енгізуді қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің жетекші мекемесі.

Университет алғашқылардың бірі болып Болонье қаласында Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойды, бұл оған өзін халықаралық деңгейде ең прогрессивті жоғары оқу орындарының бірі ретінде көрсетуге мүмкіндік берді.

Университет ИИДМБ-2 бағдарламасын іске асыру аясында кадрларды мақсатты даярлау үшін еліміздің 10 серпінді жоғары оқу орындарының біріне айналды.

ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 10 маусымдағы № 344 қаулысына сәйкес Солтүстік Қазақстанның өңірлік университеті ретінде ЖОО-ның базасында әскери кафедра құрылды, оның мақсаты азаматтық жоғары оқу орнының базасында Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері үшін запастағы офицерлерді даярлау, сондай-ақ жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру және еліміздің Қарулы Күштерінің имиджін көтеру болып табылады.

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасында "Эразмус+" бағдарламасының іске асырылып жатқан жобаларының саны бойынша көшбасшы орында. Ағымдағы кезеңде біз шетелдік және қазақстандық университеттермен серіктестікті дамытуға бағытталған, оқытудың әдістері мен мазмұнын жаңғыртатын, кәсіби дамудың жаңа мүмкіндіктерін құратын бағдарламаның 11 жобасын іске асырып жатырмыз.

Сондай-ақ, университеттің маңызды жетістігі аймақтағы алғашқы диссертациялық кеңестің ашылуы болды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2020 жылғы 23 қаңтардағы № 25 бұйрығымен А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде "8D09101 – Ветеринарлық медицина" және "8D09102 – Ветеринарлық санитария" білім беру бағдарламалары бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғау жөніндегі Кеңес ашылды.

Қазақстандық жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінің нәтижелері бойынша біздің университет бірқатар білім беру бағдарламалары бойынша жетекші орынға ие. Көшбасшылар үштігіне Биотехнология, Биология, Аграрлық техника және технология, Экология, Азық-түлік өнімдерінің технологиясы, Өнімдерді өндіру технологиясы және т. б. білім беру бағдарламалары кірді.

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің түлектері бүкіл республикаға жоғары білікті мамандар, мықты көшбасшылар, тұрақты түрде өз бетінше білім алуға және өзін-өзі дамытуға қабілетті шығармашыл тұлғалар ретінде танымал.

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің студенті болу - құрметті және жауапты. Сіздердің алдарыңызда үлкен перспективалар ашылуда. Сіздер жетекші сарапшылармен бірлесіп әзірленген жаңа білім беру бағдарламалары бойынша білім алып, тәжірибелі ғалымдардың басшылығымен ғылыми, тәжірибелік-конструкторлық зерттеулерді жүзеге асырып, орасан зор жастар жобаларына қатысып, оларды нақты өмірге енгізетін боласыздар.

Біздің университеттің өмірінде көптеген қызықты оқиғалар орын алып жатады, Сіздер де сол оқиғалардың қатысушысы бола аласыздар және Біз сіздермен жаңалықтармен бөлісуге қуаныштымыз. Ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар, менің жазбаларыма түсініктеме беріңіздер, сұрақтар қойыңыздар. Блог нағыз пікірталас алаңына айналады деп үміттенемін.

Ізгі ниетпен Е.М.Исакаев

Өтініш қалдыру

Блог ережелерімен келісемін

Обращение может быть подвергнуто модерации согласно нормам этики и правилам правописания, и только после этого опубликовано, включая, но не ограничиваясь, следующими правками:

 

 • Из текста обращения могут быть исключены сведения оскорбительного характера, содержащие клевету, порочащие сведения, иные сведения, наносящие вред чести, достоинству и деловой репутации, либо используемые в целях диффамации.
 • Из текста обращения могут быть исключены его составные части, сведения, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, религиозной вражды, оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, пропаганду или агитацию социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, предполагающие дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, содержащие призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Республики, вызывающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности населения.

Как правило, модерация обращения и подготовка даже промежуточного ответа на него занимает определенное время. В связи с чем, могут быть не опубликованы повторные (дублирующие) обращения, либо обращения, уточняющие причину неразмещения ранее поданных обращений или статус их текущей модерации.

 

Не принимаются претензии по срокам реагирования на обращения, требующие оперативного разрешения (вопросы срочного характера), в особенности, поступившие в нерабочее время

 

Все ваши обращения носят персональный характер, отражают субъективное мнение и отношение к проблеме конкретного человека - жителя области, поэтому в дальнейшем не допускается использование ника «гость», «аноним», «доброжелатель», «группа товарищей», «жители села» и т.д. Недопустимо использование блога как почтовой доски объявлений, обсуждения проблемы с третьими лицами, для сообщений приватного характера, адресованных другому конкретному собеседнику. В противном случае,  данные вопросы и ссылки будут удалены модератором. Информация об авторах обращений, поступающих на блог-платформу, носит строго конфиденциальный характер.

Өтініштер:

 • Кушербаева Динара Талгатовна
  Здравствуйте,уважаемая Алма Иргибаевна.
  Я, мама студентки 1 курса Института Экономики и Права им. Чужинова , специальность №Психология". Немного ВСТУПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПОНЯТЬ СУТЬ ОБРАЩЕНИЯ. Сейчас всех зачисленных по приказу студентов вносят в Национальную образовательную базу, эти данные автоматически отображаются в Фонде медицинского страхования, и студенты автоматически попадают под льготную категорию, и обслуживаются в мед организациях бесплатно. Суть обращения такова. ,Что моя дочь не может получать бесплатные медицинские услуги по категории "льготная" бесплатно так, как при внесении данных в Национальную образовательную базу была допущена ошибка. и данные о том, что она студентка НАО КРУ им. А Байтурсынова не отобразились в ФОМС. статус незастрахован. В ПОЛИКЛИНИКЕ мою дочь отказываются обслуживать бесплатно. Я неоднократно обращалась в ВУЗ, но никто так и не понял моих требований. Мною была написана жалоба в МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ОТВЕТ получен. Рекомендовано Вузу внести корректировки и исправления В базе. Прошу вас оказать содействие в решение данного вопроса. Если вопрос не решится, я буду вынуждена обратиться в суд.
  Жауабы
  Здравствуйте! На данный момент обучающиеся КРУ имени А.Байтурсынова внесены в АИС "Платонус". Также осенью была произведена интеграция данных по категории Контингент с АИС "Платонус" в ИС "Национальная образовательная база данных" (МОН РК). Проблема переноса данных категории Контингент с ИС "Национальная образовательная база данных" (МОН РК) в базу фонда "Обязательного социального медицинского страхования" на данный момент решаются совместно с МОН РК и фондом ОСМС. Пока Вы можете воспользоваться приложением Qoldau 24/7 для обращений граждан по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), отправив посредством мобильного приложения скан версию справки с места учебы.
 • Астаева Жадра
  Здравствуйте я с Денисовке учусь в колледже 3 курс на повара и вот последний год до июня , я хотела узнать к вам можно поступить и как у ва с проходит экзамин просто думаю куда идти .. И какие у вас профессие есть для повара и какой эгзамин какие предметы нада знать что бы поступить и оценке дипломе должны быть которые колледже я учусь , всё о поступлении 2022 году что бы договиться
  Жауабы
  Здравствуйте! Выпускники ТиПО поступают в университет по родственным направлениям подготовки согласно таблице соответствия классификаторов. На платной основе поступление осуществляется через собеседование. Для участия в конкурсе на грант по родственным направлениям подготовки абитуриент сдаёт ЕНТ по двум дисциплинам группы образовательных программ. Проходной бал для участия в конкурсе на грант 25.
 • Ася
  Здравствуйте, я учусь на 3 курсе и на данный момент мои Gpa составляет 4 (отлично)
  Могу ли я претендовать на грант?
  Жауабы
  Здравствуйте! В соответствии с пунктом 24 Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр" Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года N 58. Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского образования, присуждаются на конкурсной основе обучающимся на платной основе по группам образовательных программ. Конкурс проводится по результатам GPA В случае одинаковых показателей среднего балла успеваемости GPA, преимущественным правом обладают обучающиеся, имеющие оценки только А, А- ("отлично"), в следующую очередь – оценки от А, А- ("отлично") до В+, В, В-, С+ ("хорошо"), далее – смешанные оценки за весь период обучения. Более подробная информация по вакантным образовательным грантам, высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского образования размещена на сайте университета и доступна по ссылке https://ksu.edu.kz/granty-stipendii-lgoty-po-oplate/konkurs-na-granty-po-itogam-zimnej-sessii-2021-2022/ по возникшим вопросам можете обратиться по телефону 8(7142) 390614.
 • Николай Алексеевич
  Здравствуйте! По государственному экзамену по истории Казахстана у меня четвёрка. gpa 3,9. Могу ли я претендовать на красный диплом?
  Жауабы
  Здравствуйте! В соответствии с пунктом 50 Типовых правил деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 Обучающемуся по образовательной программе высшего образования, имеющему по учебным дисциплинам и другим видам учебной деятельности итоговые оценки А, А - "отлично", В-, В, В+, С+ "хорошо" при среднем балле успеваемости (GPA) не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный экзамен или защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А - "отлично", выдается диплом с отличием (без учета оценок по дополнительным видам обучения). При этом, обучающемуся, имеющему в течение всего периода обучения пересдачи или повторные сдачи итогового контроля (экзамена), диплом с отличием не выдается.
 • Назмутдинов Юрий Тимерханович
  Уважаемая, Алма Иргибаевна, здравствуйте! Вас беспокоят из ООО "Лангепасско-Покачёвское нефтепромысловое оборудование-Сервис" Ханты-Мансийский АО Российская Федерация. К нам на работу устраивается гражданка Дубровская Ирина Ивановна, которая в 1993 году окончила Кустанайский сельскохозяйственный институт. Можем ли мы направить Вам запрос о подтверждении подлинности диплома, если да, то на ккакой электронный адрес можно направить запрос. Спасибо!
  Жауабы
  Здравствуйте! Вам нужно направить официальный запрос на адрес info@ksu.edu.kz. Для уточнения информации можете позвонить в архив университета 8-7142-511368
 • Бектасов Ришат
  Уважаема Алма Иргибаевна, вам пишет студент Бектасов Ришат ( имя и фамилия изменена.) Вашего университета,
  Хочу к Вам обратится, ведь именно Вы! даете нам, студентам, ключ от нашего будущего. К сожалению по моей вине, у меня по некоторым дисциплинам образовалась задолженность на фоне семейной напряженной ситуацией(не конфликты, не бытовые ссоры, просто в этот период , период моего начала студенческой жизни встал вопрос, кем я хочу быть? и чего я хочу от жизни?)К большому счастью я нашел в себе равновесие, меня вдохновила речь нашего первого Президента Республики Казахстан, ведь именно он сказал такие слова :
  «Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны в современном мире.»
  «Именно от вас – от ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. «
  «Все, что мы делаем сейчас, делается ради вашей счастливой жизни, чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности.»
  К сожалению, осталось совсем мало времени исправить свою ситуацию, боюсь не получить допуск к экзамену. Прошу Вас, дать нам студентам шанс, реализовать наше будущее, дать поручение о возможности подтянуть баллы студентам с задолженностью не более 3 предметов. Сейчас я готов предоставить всю выполненную работу, чтобы получить допуск к экзамену, или получить зачет авансом и после закрыть все учебные долги. Я понимаю, что многие могут сказать - что это все мелочи жизни, но лично для меня этот не допуск может кардинально изменить мое будущее не в лучшею сторону (не то, о чем теперь мечтаю!). На фоне мировой проблемы болезни Ковид-19, ранее школьником я и так получил стресс в связи с напряженностью, удаленностью в стране. Не хочу повторять ранее сделанных ошибок (отстать в учебе). Хочу с гордостью нести имя нашего «ГОСУДАРСТВЕННОГО КОСТАНАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА». Ведь на нас также возложена ответственность, именно мы лицо и репутация нашего ВУЗА.
  Прошу Вас в очередной раз пойти навстречу Вашему студенту, желающему ликвидировать долги и получить допуск на экзамен.
  Жауабы
  Здравствуйте! В соответствии с пунктом 28 положения «Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся» П189-2020 КРУ имени А.Байтурсынова «В отдельных случаях при наличии документально подтвержденной уважительной причины (болезнь, освобождение по приказу и др.) распоряжением директора института по согласованию с УР или приказом ректора университета обучающимся могут быть продлены сроки прохождения внутрисеместровой аттестации»; пунктом 29. «Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся» П189-2020 КРУ имени А.Байтурсынова «Право на продление сроков прохождения внутрисеместровой аттестации предоставляется обучающимся, пропустившим по уважительной причине не менее 10 учебных дней на двух последних неделях аттестационного периода по причине лечения в стационаре или освобождения от занятий по приказу ректора». При наличии подтверждающих документов указанных в п.28, 29 следует обратиться с заявлением о продлении в директорат Вашего института. Если у Вас остались еще вопросы просим Вас подойти в Управление регистрации по адресу ул.Байтурсынова 47 (главный корпус) кабинет № 117.
 • Сулейменова Роза Аклбековна
  Здравствуйте! Такой момент, в 2015 году поступала в СХИ на АБФ , меня отчисли зимой , а документы я не смогла забрать ,как можно их забрать или куда нужно позвонить ? В том году пыталась дозвониться мне не ответили. Спасибо . Буду ждать ответа
  Жауабы
  Добрый день. Документы выдаются после сдачи обходного листа. Бланк обходного листа можно взять в архиве или в директорате института. Вам необходимо обратиться в архив университета: главный корпус – Байтурсынова 47, кабинет № 106, телефон 8(7142) -51-13-68
 • Мулдагалиева Зарина Руслановна
  Добрый день. Я являюсь студенткой группы Юр-20-214-11 ТПО, обучаюсь дистанционно. Подходит время зимней сесии, и нас ставят перед фактом, что на сессии, мы - студенты, обучающиеся с применением дистанционной образовательной технологии, должны присутствовать лично. Однако перед поступлением нас заверяли, что наше приезжать в университет нужно будет лишь ДВАЖДЫ - на установочную неделю и на защиту диплома. На официальном сайте КРУ имеется идентичная информация, которая вводит в заблуждение потенциальных студентов.
  Жауабы
  Добрый день! В период пандемии с целью снижения риска распространения короновирусной инфекции для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся на очной форме с применением дистанционной образовательной технологии, допускается проведение экзаменов в режиме онлайн. Для студентов 1 курса, обучающихся с применением ДОТ сессия проводится в традиционном режиме, о чем студенты, поступающие в университет в 2021 году, были проинформированы заранее. Сроки сессии согласно академическому календарю и графику учебного процесса вы можете посмотреть на портале дистанционного обучения md.ksu.edu.kz в разделе «Графики и расписание». Расписание экзаменов будет размещено на сайте не позднее недели до начала сессии.
 • Есжан Дария
  Здравствуйте! Можно узнать, когда будут результаты президентской стипендии?
  Жауабы
  Здравствуйте, результаты президентской стипендии размещены на сайте университета в разделе Гранты и скидки (https://ksu.edu.kz/granty-stipendii-lgoty-po-oplate/lgot-po-oplate-za-obuchenie-21-22/)
 • Шамитдинов Оғабек Мираминұлы
  Қайырлы күн! Менің ұсынысым сабақ кестесі ертерек шығуы керек деп ойлаймын. ертең апта басталады бірақ әлі кесте шықпады. Бұл біздің демалыс күндері үй тапсырмаларын орындауымызға, апта күндерін алдын ала жоспарлауымызға ыңғайсыз болып жатыр. Алдыңғы жылы 1,2,3 апта деп барлық аптаның кестесі шығып тұратын еді. Биыл да осылай болса жақсы болар еді.
  Жауабы
  Қайырлы күн! Ұсынысыңызға рақмет. Сабақ кестесі Университетіміздің ресми сайтында оқу жылының 1 семестрінің соңы дейін әр апта сайын берілген. Мына сілтеме бойынша өтуіңізге болады ➡https://ksu.edu.kz/ru/timetable/
Қабылдау комиссиясы