ҚӨУ мансап және жұмысқа орналастыру орталығы

Құрметті түлектер! ҚР "Білім туралы" Заңының 47-бабының 17-тармағына, сондай-ақ ҚР Үкіметінің 30.03.2012 ж. №390 қаулысымен бекітілген жас мамандарды жұмысқа жіберу қағидаларына сәйкес жас мамандар мен PhD философия докторларына міндетті түрде үш жылдық жұмыс өтеу жүктелді Подробнее "Қаржы орталығы" АҚ

Егер сіз А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ студенті немесе түлегі болсаңыз және тәжірибеден өту үшін орынды немесе мамандық бойынша сәйкес келетін жұмыс орнын белсенді қарастыратын болсаңыз," А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ мансап және жұмысқа орналасу орталығы " сізге көмектесуге дайын!

Орталық сіздер үшін 2019 жылдан бастап жұмыс істейді. Орталық ЖОО мен стейкхолдерлер арасында негізгі және байланыстырушы буын ретінде әрекет етеді, университет студенттері мен түлектеріне мансапты жоспарлау мен дамытуда, сондай-ақ университетпен байланысты жолға қою мен сақтауда көмек көрсетеді.

 Орталықта сіз:

 • кәсіби және зерттеу тәжірибелерінен өту орындары туралы ақпарат алу;
 • әлеуетті жұмыс берушілерден бос жұмыс орындары мен ұсыныстар туралы ақпарат алу;

Орталық жұмысының мақсаты:

 • жас мамандарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесудің және қазіргі еңбек нарығына бейімдеудің тиімді жүйесін құру, болашақ түлектердің мансабын құрудың халықаралық стандарттарын енгізу және жұмыс берушілермен өзара іс-қимылды дамыту мәселелерінде әдістемелік көмек көрсету.

Орталығы қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады::

 • А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің студенттері үшін оқу-танысу, кәсіби және дипломалды практикалар мен тағылымдамалардан өтуді ұйымдастыруға көмек көрсету;
 • әлеуетті жұмыс берушілердің қатысуымен іс - шаралар ұйымдастыру-кездесулер, Бос орындар жәрмеңкелері, семинарлар, компаниялардың тұсаукесерлері және т. б.;
 • мониторингтік жұмысты және әлеуметтік сауалнамаларды ұйымдастыруды қоса алғанда, еңбек нарығындағы ақпараттық-талдамалық жұмыс;
 • А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ түлектерін жұмысқа орналастыру;
 • еңбек нарығында А.Байтұрсынов атындағы ҚӨУтүлектерінің бәсекеге қабілеттілігі мен ұтқырлығын арттыру.

 Орталық Миссиясы

 • әр студентке жеке көзқарас, мансапты жоспарлау мен дамытуға, жұмысқа орналасуға көмек.

"Мансап және жұмысқа орналастыру орталығы" жұмысының негізгі нысандары:

 • Университет түлектерінің жұмысқа орналасуын ұйымдастыру және бақылау
 • Кәсіптік тәжірибені жоспарлау, ұйымдастыру және жетілдіру;
 • Университет түлектері үшін жұмыс беруші-кәсіпорындармен және ұйымдармен ынтымақтастық;
 • Қаланың және облыстың жергілікті атқарушы органдарымен өзара әрекеттесу;
 • Түлектер дерекқорын қалыптастыру, кадрларға қажеттілікке талдау жүргізу;
 • Жалпыуниверситеттік карьералық іс-шараларды: Бос орындар жәрмеңкелерін, мастер-класстар, семинарлар, тренингтер және т. б. ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыру.;
 • Жұмысқа орналасу мәселелері бойынша, сондай-ақ еңбек нарығындағы өзекті жағдай туралы студенттер мен түлектерге кеңес беру;
 • Түлектердің мансабын бақылау үшін олармен байланыс орнату, қолдау және дамыту;
 • Түлектерді жұмысқа орналастыруға дайындауды жүзеге асыру және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу.

 Орталықтың негізгі міндеттері:

 • Жұмысқа орналасқан түлектердің үлесін арттыру
 • Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 30% ауылдық квота және жалпы конкурс бойынша оқуға түскен педагогикалық және ветеринариялық мамандықтар түлектерін жұмысқа орналастыру
 • "Жас маман"Бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу
 • ОПҚ және тәжірибені қамтамасыз ету бойынша факультеттердің, жоғары мектептердің жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру ;
 • Практикалар мен ҮБП ұйымдастыру және өткізу бойынша құжаттаманы жүргізу және есептік деректерді дайындау;
 • Университет студенттерінің практикасын ұйымдастыру және өткізу бойынша кафедралардың жұмысын тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету.
 • Мамандықтың оқу жұмыс жоспарына және оқу үрдісінің кестесіне сәйкес практиканың жүргізілуін ұйымдастыру және бақылау;
 • Бітіруші кафедралармен бірге студенттердің практика базаларын анықтайды, студенттерді практика базалары бойынша және олардың жетекшілерін кафедралардан бекіту туралы бұйрықтардың уақтылы дайындалуын бақылайды;
 • Кәсіпорынның алдында тұрған ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық және өндірістік міндеттерді шешумен байланысты тақырып бойынша студенттердің оқу, ғылыми-зерттеу жұмыстарының курстық және дипломдық жобаларының (жұмыстарының) орындалуын ұйымдастыру;
 • Студенттерді кейіннен жұмысқа орналастыру мүмкіндігімен практика базаларымен шарттар жасасу бойынша кафедралардың жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру;
 • Бөлім құзыретіндегі мәселелер бойынша университет қызметкерлеріне кеңес беру.

Орталықтың негізгі функциялары:

 • Университет кафедраларының оқу-ғылыми-өндірістік кешенінің қызметін ұйымдастыру және бақылау;
 • Университет студенттері мен түлектерін жұмысқа орналастыру жүйесін дамыту, оны қаржылық және кадрлық қамтамасыз ету, тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды дайындау бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;
 • Студенттердің жұмысқа орналасуына және мансаптық дамуына жәрдемдесу мәселелері бойынша басқа ұйымдарда университеттің мүдделерін білдіру;
 • Университет бөлімшелерімен, жұмысқа орналастыру қызметтерімен және басқа білім беру мекемелерінің мансап орталықтарымен түлектерді жұмысқа орналастыру жүйесін дамыту мәселелері бойынша ынтымақтастық орнату;
 • Университет студенттері мен түлектеріне арналған мансап күндері, мастер-кластар, компаниялардың тұсаукесерлері, дөңгелек үстелдер мен басқа да іс-шаралар өткізу;
 • Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерімен жұмысқа орналасуға байланысты мәселелерді шешу • ;
 • Студенттерге, университет түлектеріне, жұмыс берушілерге сайт, әлеуметтік желілер және басқа да коммуникация мен байланыс құралдары арқылы ақпараттық қолдау көрсету • ;
 • Университет әкімшілігіне, факультеттерге/жоғары мектептерге және басқа да мүдделі тұлғаларға еңбек нарығындағы қазіргі жағдай мен үрдістер туралы өзекті ақпарат беру;
 • Жұмыс іздеу кезінде көмек алу, түйіндеме жасау бойынша кеңес алу, толтырылған түйіндемені қабылдау және жіберу үшін ОӨКжТ-ға жүгінетін студенттерді қабылдау;
 • Ағымдағы оқу жылы түлектерінің түйіндемесі бар жұмыс берушілер үшін электрондық анықтамалық дайындау;
 • Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу және одан әрі мансап құру бойынша ақпараттық, әдістемелік құралдар әзірлеу;
 • Түлектермен "кері байланысты" қамтамасыз ету және қолдау;
 • Орталықтың қосымша қызметтерін дамыту.

 Біздің бөлімнің жұмысы серіктестеріміз үшін барынша қолайлылыққа кепілдік беретін қағидаттарға негізделген:

 • әрқайсысына жеке көзқарас;
 • кәсібилік;
 • жеке қызығушылық.

 Байланыстар

 • Мекен-жайы: Байтұрсынов көшесі, 47 бас ғимарат, 120 каб.
 • Телефон: 87755201435
 • Мансап және жұмысқа орналастыру орталығының басшысы: Жамангузова Н.А
Қабылдау комиссиясы