091-Ветеринарлық медицина мамандығы бойынша - профессор ғылыми атағын беру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің» КЕАҚ, В. Двуреченский атындағы ауыл шаруашылығы институтының, Ветеринариялық медицина кафедрасының, ветеринария ғылымдарының профессоры – Рыщанова Раушан Миранбаевна 091 – «Ветеринарлық медицина» мамандығы бойынша –профессор ғылыми атағын беру үшін еңбектерінің тізімі мен анықтамасы орналастырады.

Cправка о соискателе ученого звания

Список публикаций в международных рецензируемых изданиях

Список трудов

Қабылдау комиссиясы