object(DateTime)#1015 (3) {
 ["date"]=>
 string(26) "2024-07-21 19:11:30.000000"
 ["timezone_type"]=>
 int(3)
 ["timezone"]=>
 string(12) "Asia/Karachi"
}

Ғылыми-практикалық конференция

Биологиялық әртүрлілікті сақтау және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін дамыту
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Жинақта Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының құрметті профессоры, биология ғылымдарының докторы Т. М. Брагинаның мерейтойына арналған "биологиялық әртүрлілікті сақтау және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін дамыту" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жарияланды. Баяндамаларда биологиялық әртүрлілікті сақтау, табиғи аумақтарды және ерекше экологиялық маңызы бар түрлердің популяциясын қорғау, экологиялық желіні қалыптастыру және табиғат қорғау қызметі мен білім беруді интеграциялау мәселелері бойынша зерттеулер қорытындылары мен перспективалары қарастырылған. Кітап биологиялық әртүрлілікті зерттеу және сақтау саласында жұмыс істейтін ғалымдар мен практиктерге, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, аспиранттарға, студенттерге, табиғатты қорғау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған.
Жарияланды: 26.02.2024
ISBN 978-601-356-339-8
Жинақты жүктеу
Зоотехнияның заманауи мәселелері
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслімұлын еске алуға арналған «Зоотехнияның заманауи мәселелері» атты VI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Жарияланды: 06.12.2023
ISBN 978-601-356-317-6
Жинақты жүктеу
«Қазіргі экономикалық үрдістер жағдайында аудиторлық қызметті дамытудың басым бағыттары»
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция материалдар
Жинаққа Халықаралық бухгалтерлер кҥніне арналған "ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕР ЖАҒДАЙЫНДА АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ" тақырыбындағы халықаралық ғылыми - практикалық онлайн конференцияға қатысушылардың баяндамаларының тезистері кірді. Тезистерде бизнес пен басқарудың өзекті мәселелері қамтылған. Тақырып аудит теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі тенденциялары, бухгалтерлік есеп пен салық салуды дамыту мәселелері мен перспективалары, жаңа жаһандық шындықтағы Ұлттық экономика секторларын дамыту тетіктері және қаржы секторының рөлі, цифрлық экономика координаттарындағы маркетинг, жас ғалымдардың көзімен заманауи құқықтануды дамытудың әдіснамасы мен практикасы саласындағы зерттеулерді қамтиды.
Жарияланды: 29.11.2023
ISBN978- 601-356-315-2
Жинақты жүктеу
Қазіргі журналистика мен PR-дің өзекті мәселелері
VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Бұл жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, оқытушылар мен практик мамандардың « Қазіргі журналистика мен PR-дің өзекті мәселелері» атты халықаралық конференцияда ұсынылған мақалалары енген. Жинақтың материалдарын қазіргі журналистиканың проблемаларына қызығушылық танытқан жас зерттеушілер, сондай-ақ тілдік мамандықтар бойынша бітіруші курстардың магистранттары мен студенттері дипломдық жұмыстарды, зерттеу жобаларын дайындау және жазу кезінде қолдана алады.
Жарияланды: 20.11.2023
ISBN 978-601-356-325-1
Жинақты жүктеу
«Қазіргі заманғы журналистиканың және PR-дың өзекті мәселелері: медиа және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жанжалды дискурс»
V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Бұл жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, оқытушылар мен практик мамандардың «Қазіргі заманғы журналистиканың және PR-дың өзекті мәселелері: медиа және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жанжалды дискурс» атты халықаралық конференцияда ұсынылған мақалалары енген. Жинақтың материалдарын қазіргі журналистиканың проблемаларына қызығушылық танытқан жас зерттеушілер, сондай-ақ тілдік мамандықтар бойынша бітіруші курстардың магистранттары мен студенттері дипломдық жұмыстарды, зерттеу жобаларын дайындау және жазу кезінде қолдана алады.
Жарияланды: 14.03.2023
ISBN 978-601-356-263-6
Жинақты жүктеу
Зоотехнияның замануи мәселелері
Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслимұлын еске алуға арналган атты V Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары
Бұл жинақта материалдар ұсынылған aуылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслимұлын еске алуға арналган атты V Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары.
Жарияланды: 07.12.2022
ISBN 978-601-356-212-4
Жинақты жүктеу
Елдің тұрақты дамуының ғылыми зерттеулері: өзекті сұрақтары мен жетістіктері»
Материалдары халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция Экономика ғылымдарының докторы, профессор Сансызбай Мұхаметғалиұлы Жиентаевтың туғанына 70 жыл толуына және Ұлттық валюта күніне арналған
Жинақта Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің қалыптасуы мен нығаюы жағдайында білім, ғылым және бизнесті интеграциялау мәселелері бойынша еркін пікір алмасу үшін пәнаралық диалог алаңын құру және ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы ғылыми мақалалар қамтылған. Қазақстан, анықталған проблемаларды зерттеу бойынша тұжырымдамалық ережелер мен ұсыныстарды әзірлеу. Осы жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы мүмкін.
Жарияланды: 05.12.2022
ISBN 978-601-356-211-7
Жинақты жүктеу
Заманауи журналистика және PR-дың өзекті мәселелері
Атты IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, М. Сералиннің 150-жылдық мерейтойы аясында, КЕАҚ облыстық «Қостанай таңы» газетінің 100-жылдығына арналған
Атты IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, М. Сералиннің 150-жылдық мерейтойы аясында, КЕАҚ облыстық «Қостанай таңы» газетінің 100-жылдығына арналған
Жарияланды: 17.05.2022
ISBN 978-601-356-190-5
Жинақты жүктеу
«Ы. Алтынсарин жəне ағартушылық тағылым: тарихи өзегі, танымдық өрісі, заманауи өрнегі»
Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференциясының материалдары
«Ы. Алтынсарин жəне ағартушылық тағылым: тарихи өзегі, танымдық өрісі, заманауи өрнегі» атты жинақта Ұлы педагогтың мұрасын зерттеу жəне оның идеяларын заманауи білім беру жүйесінде жүзеге асыру, білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеяларының сабақтастығы мəселелері бойынша ғылыми мақалалар ұсынылған. Бұл жинақтың материалдары Ы.Алтынсарин мұрасын зерттеп жүрген ғалымдар мен зерттеушілерге, ғылыми, білім беру мекемелері мен кəсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне, ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге, ғылыми қызметкерлерге, докторанттар мен магистранттарға қызықты болуы мүмкін.
Жарияланды: 28.09.2021
ISBN 978-601-356-073-1
Жинақты жүктеу
Зоотехнияның заманауи мәселелері
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Бақытжан Мүслімұлын еске алуға арналған «Зоотехнияның заманауи мәселелері» атты ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
Жарияланды: 09.12.2020
ISBN-978-601-7640-86-6
Жинақты жүктеу
Қазақстан Республикасындағы құқық шығармашылығы және құқық қолдану қызметінің өзекті мәселелері
Халықаралық ғылыми конференциясы материалдары
Жинаққа жас ғалымдардың, магистранттардың, докторанттардың, практикалық қызметкерлердің ғылыми мақалалары енген. Жұмыста Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің ұлттық құқықтық жүйесінің дамуының теориялық және тарихи мәселелері, жеке құқықтың қалыптасуы мен дамуы, қылмыстық-құқықтық саясаттың теориясы мен практикасы, қылмыстық процестің теориялық және практикалық мәселелері, криминалистика және жедел-іздестіру қызметі; әкімшілік және әкімшілік-іс жүргізу заңнамасының теориясы мен практикасының, заңгер кадрларын даярлаудың проблемалық мәселелері қарастырылады
Жарияланды: 23.04.2020
ISBN 978-601-7597-81-8
Жинақты жүктеу
Рубрикалар
array(20) {
 ["@module"]=>
 string(4) "news"
 ["@method"]=>
 string(6) "rubric"
 ["@domain"]=>
 string(10) "ksu.edu.kz"
 ["@domain-id"]=>
 int(1)
 ["@system-build"]=>
 string(5) "88158"
 ["@lang"]=>
 string(2) "kz"
 ["@lang-id"]=>
 int(3)
 ["@pre-lang"]=>
 string(3) "/kz"
 ["@header"]=>
 string(58) "Ғылыми-практикалық конференция"
 ["@title"]=>
 string(58) "Ғылыми-практикалық конференция"
 ["@site-name"]=>
 string(0) ""
 ["@csrf"]=>
 NULL
 ["meta"]=>
 array(2) {
  ["keywords"]=>
  NULL
  ["description"]=>
  NULL
 }
 ["@template-id"]=>
 int(182)
 ["@pageId"]=>
 string(4) "4327"
 ["@is-default"]=>
 bool(false)
 ["@request-uri"]=>
 string(100) "/kz/science-and-innovation/materials-of-scientific-conferences/scientific-and-practical-conferences/"
 ["user"]=>
 array(2) {
  ["@id"]=>
  int(618)
  ["@type"]=>
  string(5) "guest"
 }
 ["parents"]=>
 array(1) {
  ["+page"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   object(umiHierarchyElement)#990 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(0)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(22) "science-and-innovation"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(44)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(663)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(30)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(9)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1697622762)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(35)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
   [1]=>
   object(umiHierarchyElement)#962 (18) {
    ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(35)
    ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
    string(35) "materials-of-scientific-conferences"
    ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(10)
    ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(24181)
    ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1)
    ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(3)
    ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(182)
    ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(true)
    ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
    bool(false)
    ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
    int(1678432556)
    ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
    NULL
    ["store_type":protected]=>
    string(7) "element"
    ["id":protected]=>
    int(4319)
    ["is_updated":protected]=>
    bool(false)
    ["savingInDestructor":protected]=>
    bool(true)
   }
  }
 }
 ["full:page"]=>
 object(umiHierarchyElement)#922 (18) {
  ["rel":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(4319)
  ["alt_name":"umiHierarchyElement":private]=>
  string(36) "scientific-and-practical-conferences"
  ["ord":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(12)
  ["object_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(24189)
  ["type_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["domain_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1)
  ["lang_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(3)
  ["tpl_id":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(182)
  ["is_deleted":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["is_active":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_visible":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(true)
  ["is_default":"umiHierarchyElement":private]=>
  bool(false)
  ["update_time":"umiHierarchyElement":private]=>
  int(1671787617)
  ["fields":"umiHierarchyElement":private]=>
  NULL
  ["store_type":protected]=>
  string(7) "element"
  ["id":protected]=>
  int(4327)
  ["is_updated":protected]=>
  bool(false)
  ["savingInDestructor":protected]=>
  bool(true)
 }
}
Барлық айдарларҒылыми-практикалық конференцияСтуденттік ғылыми-практикалық конференциялар«Иннова » атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясыныңСұлтанғазин оқуларыБайтұрсынов оқуларыАлтынсарин оқулары
Қабылдау комиссиясы